Dewch i’n Gweld

O Ebrill 6ed, 2024 byddwn yn ‘Gardd Dim Biniau’.

Mae hyn yn helpu i warchod bywyd gwyllt, yn annog ailgylchu, yn arbed arian i’r elusen, ac yn helpu i gadw’r Ardd yn lanach. Bydd unrhyw fwyd neu ddiod sy’n weddill a brynir yn ein caffis yn cael ei gasglu a’i waredu gan ein staff. Gofynnwn i chi fynd â’ch sbwriel arall gyda chi pan fyddwch yn gadael yr Ardd a’i waredu ohono yn gyfrifol. Mae biniau ar gael ar gyfer Gwastraff Cŵn yn unig. Rydym yn diolch i chi ymlaen llaw am eich cefnogaeth wrth i ni wneud y newid hwn.

 • Y Ty Gwydr Mawr

  Mae’n gwarchod rhai o’r planhigion sydd fwyaf dan fygythiad ar y blaned, sy’n hannu o chwe ardal sydd ag hinsawdd Ganoldirol, sef Califfornia, Awstralia, yr Ynysoedd Dedwydd, Chile, De Affrica a Basn y Canoldir, a rhannwyd y Tŷ Gwydr Mawr yn adrannau gwahanol i adlewyrchu hyn. Darllenwch fwy
 • Darganfod

  Gyda dros 500 erw mae digon i'w weld a'i wneud. Archwiliwch y parcdir a adferwyd yn ddiweddar, a’n Gwarchodfa Natur Waun Las. Rydym yn cynnig amrywiaeth o lwybrau ac apiau i’ch helpu i gynllunio a gwneud y gorau o’ch ymweliad. Darllenwch fwy
 • Llwybr y Gryffalo

  Archwiliwch y coetir hudol, dwfn, tywyll a darganfyddwch ein cerfiadau anhygoel a grëwyd â llaw o gymeriadau’r Gryffalo. Darllenwch fwy
 • Canolfan Adar Ysglyfaethus Prydain

  Yr unig ganolfan adar ysglyfaethus yn y DU sy’n canolbwyntio ar ein rhywogaethau brodorol ein hunain yn unig. Darllenwch fwy

Mae'r ardd yn llawn bywyd

Dyma flas o'r hyn y gallwch ei weld y mis hwn

Archwilio mwy o'r hyn sydd gennym i'w gynnig

Mae Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru wedi'i lleoli 10 munud o'r M4 a 2 funud o'r A48 yn Sir Gaerfyrddin, hanner ffordd rhwng Cross Hands a Chaerfyrddin

Amserau agor
1 Ebrill - 31 Hydref 10yb - 6yh
1 Tachwedd - 31 Mawrth 10yb - 4yh

Cynlluniwch eich ymweliad â'r Ardd gyda'n tudalennau defnyddiol yn llawn awgrymiadau a gwybodaeth, neu cysylltwch â ni am ymholiadau pellach. Mae'r Ardd wedi'i lleoli 10 munud o'r M4 a 2 funud o'r A48 yn Sir Gaerfyrddin, hanner ffordd rhwng Cross Hands a Chaerfyrddin.

Prisiau mynediad yn cynnwys Cymorth Rhodd heb Gymorth Rhodd
Mae mynediad olaf awr cyn cau
Oedolyn £19.00 £16.85
Plant (2-17) £10.00 £8.65
Plant dan 2 oed AM DDIM AM DDIM
Teulu Dau Oedolyn (2 oedolyn a hyd at 4 o blant) £55.00 £49.50
Teulu Un Oedolyn (1 oedolyn a hyd at 4 o blant) £41.00 £37.00
Gofalwyr AM DDIM AM DDIM
Canolfan Adar Ysglyfaethus Prydain · Mynediad Am ddim gyda mynediad Am ddim gyda mynediad
Canolfan Adar Ysglyfaethus Prydain · Arddangosfa Hedfan Tâl ychwanegol Tâl ychwanegol