Cacynen y Coed

Bombus hypnorum

Mae’r Gacynen y Coed yn gacynen gyffredin sydd i’w gweld mewn amrywiaeth o amgylcheddau yn y gwanwyn a’r haf.

Mae’n nythu’n uchel i fyny, a bydd hyd yn oed yn nythu mewn blychau adar!

Gellir ei hadnabod wrth ei thoracs oren, ei habdomen du a’i chynffon wen. Mae’r breninesau, y gweithwyr a’r gwrywod i gyd yn debyg iawn eu hymddangosiad, felly mae’n anodd gwahaniaethu rhyngddynt.

Mae hon yn rhywogaeth gymharol newydd yn y DU gan mai dim ond yn 2001 y cyrhaeddodd yma, ond mae wedi dod yn gyffredin iawn!

Cadwch eich llygaid ar agor amdanynt ar hyd a lled yr Ardd.

  • Coedfa

    Gellir dadlau mai’r Coedfa yw’r arddangosfa fwyaf uchelgeisiol yn yr Ardd