Cysylltwch â ni

Byddwn bob amser yn ceisio ymateb i’ch ymholiadau mor gyflym â phosibl. Os oes gennych gwestiynau garddwriaethol neu arddio, byddwch yn ymwybodol – yn enwedig yn y tymor tyfu – mae ein harbenigwyr yn brysur iawn! Er y byddwn yn gwneud ein gorau i’ch helpu a’ch hysbysu lle y gallwn, byddwn bob amser yn rhoi blaenoriaeth i gwestiynau sy’n ymwneud yn benodol â’r Ardd Fotaneg yn hytrach nag ymholiadau garddwriaethol cyffredinol. Felly byddwch yn amyneddgar gyda ni.