Gweithio gyda ni

Bydd pob math o gyfleoedd gwaith sydd ar gael ar hyn o bryd yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn cael eu rhestru yma.


Cynorthwyydd Arlwyo

Cyfle swydd gyffrous i weithio gyda’r tîm gorau yn Hemisffer y Gogledd…

Mae’r adran Lletygarwch yma yng Ngardd Fotaneg Cymru yn chwilio am bobol i ymuno â’r tîm!

Y rhinweddau y bydd eu hangen arnoch yn y swydd hon yw…

  • Egnïol.
  • Chwaraewr tîm ond hefyd yn gallu defnyddio menter eich hun.
  • Agwedd gadarnhaol.
  • Personoliaeth ddisglair
  • Balchder yn eich gwaith a chyrraedd a rhagori ar dargedau.
  • Darparwch y gwasanaeth rhagorol y mae ein cwsmeriaid yn ei haeddu.
  • Cynnal y safonau hylendid bwyd uchel sydd yn eu lle ar hyn o bryd.

Os credwch y byddai’r swydd hon yn addas i chi, anfonwch eich CV i cellan.williams@gardenofwales.org.uk a rhian.ditch@gardenofwales.org.uk

Derbyniwyd ymgeisiadau trwy gyfrwng y Gymraeg, ni fydd y ceisiadau yn cael eu trafod yn llai ffafriol na’r ceisiadau caiff eu derbyn trwy gyfrwng y Saesneg.