Cenhadaeth

Ein Gweledigaeth

Mae Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn arwain y gad wrth fod yn llesol i gymdeithas drwy ei hystâd sy’n ysbrydoli, ei hymdrechion gwyddoniaeth, a’r ffordd mae’n hwyluso dysgu ac yn dylanwadu ar y ffordd mae pobl yn rhoi gwerth ar blanhigion a natur.

Ein Diben

Cenhadaeth Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yw hyrwyddo a rhannu gwybodaeth am wyddoniaeth planhigion, ac ysgogi gwerthfawrogiad pobl o blanhigion, diwylliant a threftadaeth Cymru er mwyn cyfoethogi bywydau.

Ein Heriau

Sicrhau bod ein cynaliadwyedd yn parhau,ac adeiladu ein heffaith ar draws Cymru drwy fynd i’r afael a’r problemau mawr. Gwnawn hyn drwy ein gwyddoniaeth arloesol, garddwriaeth, addysg a phrofiadau ymwelwyr.

Nodau Strategol

  • Hyb gwyddoniaeth a bioamrywiaeth cenedlaethol cydnabyddedig
  • Ysbrydoli a dylanwadu ar genedlaethau’r presennol a’r dyfodol
  • Un o’r 5 prif atyniad yng Nghymru sy’n denu ymwelwyr
  • Man gweithio o ddewis sy’n ffynnu ac yn llwyddo
  • Sefydliad cynaliadwy drwy fodel busnes sicr ac amrywiol