Creative Commons - Attribution (BY): Steffan John

Croeso i Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

Hysbysiadau i Ymwelwyr

  • Mae gwaith wedi dechrau ar atgyweirio argaeau’r Ardd Fotaneg.  Bydd hyn yn arwain at ychydig o ymyrraeth yn ystod misoedd y gaeaf, gan gynnwys cau llwybrau o gwmpas Llyn Uchaf a Llyn Canol bob hyn a hyn.
    Ufuddhewch at yr holl arwyddion a dilynwch unrhyw gyfarwyddiadau a phob dargyfeiriad.  Tra bydd y gwaith hwn yn mynd ymlaen, bydd lefel y dŵr yn ein llynnoedd yn gostwng.
    Diolch yn fawr i chi am eich amynedd a’ch dealltwriaeth.
  • Bydd gwaith paratoi ar gyfer ein digwyddiad Luminate arbennig yn dechrau ar ddydd Iau Tachwedd 24ain.
    Er y bydd cyn lleied o amhariad â phosibl, na fydd rhai mannau o’r Ardd Fotaneg ar agor yn ystod y gwaith hwn a’r digwyddiad, hyd at ddechrau mis Ionawr.
    Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra.

Mae tirwedd hanesyddol yn aros amdanoch

Yng Ngwarchodfa Natur Genedlaethol Waun Las mae 400 erw ichi eu harchwilio mewn mosaig hudolus o ddolydd llawn blodau, coedlannau deniadol, sawl pistyll a rhaeadr. Yn ystod y pum mlynedd diwethaf rydym wedi bod yn adfer y dirwedd hon er mwyn eich llesiant, eich mwynhad a’ch antur nesaf. Mae nodweddion hanesyddol wedi eu darganfod, eu hadfer a’u hadnewyddu, ac mae llwybrau, pontydd a llynnoedd wedi eu hadennill i ddod â chi’n nes at natur. Dysgwch fwy am y prosiect adfer cyffrous hwn.

Dewch yn Aelod

Os gennych ddiddordeb mewn dod yn Aelod o’r Ardd Fotaneg?  Gallwch brynu’ch aelodaeth trwy ein siop ar-lein. Mae’r gefnogaeth barhaus gan ein Haelodau yn golygu y gallwn barhau â’n gwaith ymchwil a chadwraeth hanfodol.

Cadw mewn cysylltiad

I gael y newyddion diweddaraf am yr Ardd Fotaneg, cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr a dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol – Facebook, TwitterInstagram a YouTube.

Darllen rhagor am yr Ardd