Croeso i Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

Mae’r Ardd Fotaneg ar agor.

Dewch i archwilio’r lle arbennig yma.

Ewch am dro tawel, ar lan y llyn, rhyfeddu at gasgliad planhigion anhygoel yn y Tŷ Gwydr Mawr

Cadwch yn ddiogel, cadwch eich pellter a chadwch at y rheolau

Ein horiau agor yw 10yb i 4yp bob dydd.


Os na allwch ymweld â’r Ardd Fotaneg nawr, mae gennym ddigon o syniadau a gweithgareddau cysylltiedig â’r ardd i chi roi cynnig arnynt:

Am dyfu dôl fach? Dyma sut

A beth am blannu nawr i wneud hafan peillio berffaith ar gyfer y gwanwyn?

Helpwch eich draenogod lleol gan greu cartref draenog cysurus.

Os ydych chi allan yn eich gardd, bydd angen i chi wybod popeth am ein Cynllun Sicrwydd Achub Peillwyr. Bydd yn eich helpu i fod yn fwy caredig tuag at beillwyr a’r blaned – ac mae gwaith ymchwil ein Tîm Gwyddoniaeth wych yn cefnogi hynny i gyd.

Mae mwy o syniadau ar ein tudalennau Tyfu’r Dyfodol. A pheidiwch ag anghofio ei gadw’n rhydd o fawn.


Mae ein bwyty ar agor.

Mae gennym seddi dan do ac awyr agored sy’n cydymffurfio â’r pellter cymdeithasol gofynnol.

Gofynnwn i bawb lenwi ffurflen Tracio ac Olrhain wrth ddefnyddio’r bwyty, gan fod hwn yn ofyniad Llywodraeth Cymru.


I gael y newyddion diweddaraf am yr Ardd, cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr a’n dilyn ar gyfryngau cymdeithasol. Ni yw @GardenofWales ar Facebook, a @Walesbotanic ar Twitter ac Instagram.


I gael y cyngor a’r arweiniad iechyd diweddaraf, ewch i wefan y llywodraeth.

Byddwch yn ddiogel, arhoswch yn lleol – a chadwch mewn cysylltiad

 

 

 

 

 

Darllen rhagor am yr Ardd