Croeso i Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

Mae Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru wedi ymroi i waith ymchwil a gwarchod bioamrywiaeth, i gynaliadwyedd, dysgu gydol oes a mwynhad yr ymwelydd.

Dewch i ddarganfod yr Ardd Fotaneg.


Hysbysiadau i Ymwelwyr

Mae’r gwaith atgyweirio ar ein hargaeau yn golygu bod rhai llwybrau yn yr Ardd Fotaneg ar gau.

Mae’r map yma yn dangos yr ardaloedd sydd ar gau.

Mae croeso i chi grwydro ond byddwch yn ymwybodol y bydd yn rhaid i chi ddilyn eich camau yn ôl trwy Goed y Tylwyth Teg ar ôl ymweld â’r dirwedd ehangach.

Bydd traffig adeiladu yn defnyddio rhai llwybrau y tu allan i’r ardal sydd wedi ei gau, felly ewch ymlaen yn ofalus.

Sori am yr anghyfleustra a llawer o ddiolch am eich amynedd a’ch dealltwriaeth.

Dewch yn Aelod

O ddod yn Aelod o’r Ardd Fotaneg, fyddwch chi nid yn unig yn cefnogi un o’r gerddi elusennol mwyaf hardd, hanesyddol, diddorol a phwysig yng Nghymru, byddwch hefyd yn helpu i achub a gwarchod rhywogaethau o blanhigion Cymreig sydd mewn perygl, ynghyd â rhywogaethau o blanhigion sydd bellach o dan fygwth o ddiflannu o ranbarthau ar draws y byd.

Adroddiad Effaith 2022

A hithau wedi’i sefydlu yn brosiect y Mileniwm, mae Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn ifanc o’i chymharu â llawer o erddi botaneg ledled y byd.  Er hynny, rydym wedi cyflawni llwyth anhygoel o waith, gan olygu ein bod wedi dod yn un o drysorau Cymru ac yn ased cenedlaethol.

Cliciwch yma i ddarganfod fwy ar sut yr ydym yn cyflawni ein hymrwymiad i gadwraeth, addysg ac ysbrydoliaeth, ac ein huchelgeisiau i barhau i drawsnewid y byd ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

Cadw mewn cysylltiad

I gael y newyddion diweddaraf am yr Ardd Fotaneg, cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr a dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol – Facebook, Twitter, Instagram a YouTube.

Darllen rhagor am yr Ardd