Croeso i Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

Cyfnod atal byr cenedlaethol

Bydd yr Ardd Fotaneg ar gau o 6yp ar ddydd Gwener, 23ain o fis Hydref 23 yn unol â deddfwriaeth coronafeirws newydd.

Ar ôl y cyfnod atal byr, byddwn yn ailagor ar ddydd Llun, 9fed o fis Tachwedd

Yn ystod yr amser hwn, byddwn yn eich diweddaru ar yr holl ddigwyddiadau yma ac yn gobeithio eich gweld chi i gyd y mis nesaf.

Cadwch yn Ddiogel

 


Os na allwch ymweld â’r Ardd nawr, mae gennym ddigon o syniadau a gweithgareddau cysylltiedig â’r ardd i chi roi cynnig arnynt . . .

Am dyfu dôl fach? Dyma sut

A beth am blannu nawr i wneud hafan peillio berffaith ar gyfer y gwanwyn?

Os ydych chi allan yn eich gardd, bydd angen i chi wybod popeth am ein Cynllun Sicrwydd Achub Peillwyr. Bydd yn eich helpu i fod yn fwy caredig tuag at beillwyr a’r blaned – ac mae gwaith ymchwil ein Tîm Gwyddoniaeth wych yn cefnogi hynny i gyd.

Mae mwy o syniadau ar ein tudalennau Tyfu’r Dyfodol. A pheidiwch ag anghofio ei gadw’n rhydd o fawn.


I gael y newyddion diweddaraf am yr Ardd, cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr a’n dilyn ar gyfryngau cymdeithasol. Ni yw @GardenofWales ar Facebook, a @Walesbotanic ar Twitter ac Instagram.


I gael y cyngor a’r arweiniad iechyd diweddaraf, ewch i wefan y llywodraeth.

Byddwch yn ddiogel, arhoswch yn lleol – a chadwch mewn cysylltiad

 

 

 

 

 

Darllen rhagor am yr Ardd