Creative Commons - Attribution (BY): Col Ford & Natasha de Vere

Croeso i Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

Datganiad coronafeirws:


Mae’r Ardd ar gau.

Gyda thristwch mawr ein bod wedi gwneud y penderfyniad i gau’r Ardd dros dro i’r cyhoedd ar unwaith. Ni fydd yr Ardd ar agor i’r cyhoedd heddiw, nac yn y dyfodol agos.

Mae argyfwng Covid-19 yn datblygu’n gyflym iawn, ac rydym wedi gwneud y penderfyniad hwn er budd iechyd ein staff, ymwelwyr a’r boblogaeth ehangach, ac i gefnogi’r mesurau sy’n cael eu cymryd gan weithwyr iechyd proffesiynol i gyfyngu ar bwysau ar y GIG.

 

Byddwch yn ddiogel, arhoswch adref.

 


Serch hynny, mae’r sefyllfa’n newid o ddydd i ddydd felly rydym yn gofyn ichi barhau i fonitro ein gwefan a’n tudalennau cyfryngau cymdeithasol i gael y wybodaeth ddiweddaraf. I gael y cyngor a’r arweiniad iechyd diweddaraf, ewch i wefan y llywodraeth os gwelwch yn dda.Wedi ei lleoli mewn rhan hynod o brydferth o Sir Gâr, mae’r Ardd yn gyfuniad difyr o’r cyfoes a’r hanesyddol.

 

Cewch weld amrywiaeth o erddi wedi ei seilio ar themáu penodol,  y tŷ gwydr un-rhychwant mwyaf yn y byd, Canolfan Adar Ysglyfaethus Prydain, ardaloedd chwarae a gwarchodfa natur genedlaethol; Plas Pilipala; a lleolir y cwbl mewn tirwedd a grëwyd yn wreiddiol yng nghyfnod y Rhaglywiaeth.

Darllen rhagor am yr Ardd