Creative Commons - Attribution (BY): Aled Llywelyn

Croeso i Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

Wedi ei lleoli mewn rhan hynod o brydferth o Sir Gâr, mae’r Ardd yn gyfuniad difyr o’r cyfoes a’r hanesyddol.

Cewch weld amrywiaeth o erddi wedi ei seilio ar themáu penodol,  y tŷ gwydr un-rhychwant mwyaf yn y byd, Canolfan Adar Ysglyfaethus Prydain, ardaloedd chwarae a gwarchodfa natur genedlaethol; Plas Pilipala; a lleolir y cwbl mewn tirwedd a grëwyd yn wreiddiol yng nghyfnod y Rhaglywiaeth. Mae’n llwyfan ardderchog ar gyfer rhaglen sy’n gyforiog o ddigwyddiadau a chyrsiau ar hyd y flwyddyn.

Datblygwch eich sgiliau a’ch gwybodaeth garddwriaethol gyda phrosiect Tyfu’r Dyfodol yr Ardd, gydag amrywiaeth o gyrsiau garddio a chadw gwenyn ymlaen trwy gydol y flwyddyn.

Darllen rhagor am yr Ardd