Creative Commons - Attribution (BY): Aled Llywelyn

Croeso i Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

Mae’r Ardd Fotaneg ar agor

Ein horiau agor yw 10yb – 6yp, saith diwrnod yr wythnos ac mae digon i’w weld a’i wneud – hyd yn oed os na allwn agor popeth am nawr.

Mae’r Ganolfan Adar Ysglyfaethus Prydain ar agor hefyd, 7 diwrnod yr wythnos, gydag arddangosfeydd hedfan dyddiol am 11:30yb, 1.00yp a 2:30yp. (Rhifau cyfyng).

Mae ein caffi Tymhorau, y Cwtsh, y Siop Anrhegion a’n Canolfan Arddio i gyd ar agor.

Ar hyn o bryd, mae’r Plas Pilipala a’r Neuadd yr Apothecari ar gau.


O ddydd Llun (Medi 14), gofynnwn i bawb gydymffurfio â’r rheolau newydd a gwisgo mwgwd wyneb ym mhob un o’n lleoedd dan do e.e. Y Porthdy, Y Tŷ Gwydr Mawr, Siopau a Chaffi (heblaw lle fydd yn eithriedig).

Rydym hefyd yn mynnu bod ymwelwyr sy’n dymuno defnyddio ein caffi, yn llenwi ffurflen Tracio ac Olrhain.

I gael mwy o wybodaeth am orchuddion wyneb, gweler canllaw’r llywodraeth.

 


Cofiwch gadw eich pellter oddi wrth bobl eraill os nad yw yn eich grŵp, talu sylw i’r cyngor, darllen yr arwyddion a chadw’n ddiogel.

Os na allwch ymweld â’r Ardd nawr, mae gennym ddigon o syniadau a gweithgareddau cysylltiedig â’r ardd i chi roi cynnig arnynt . . .


Beth am roi cynnig ar gadw cofnod o’r bywyd gwyllt yn eich gardd? Fe fyddwch chi’n synnu at yr amrywiaeth o rywogaethau y byddwch chi’n eu darganfod yn eich iard gefn eich hun – ac mae gennym ganllaw cam-wrth-gam hawdd i’ch helpu chi. Os ydych chi’n brysur yn garddio, bydd angen i chi wybod popeth am ein Cynllun Sicrwydd Achub Peillwyr. Bydd yn eich helpu i fod yn fwy caredig tuag at beillwyr a’r blaned – ac mae gwaith ymchwil ein Tîm Gwyddoniaeth gwych yn cefnogi hynny i gyd.

Mae yna mwy o syniadau ar ein tudalennau adnoddau Tyfu’r Dyfodol. A pheidiwch ag anghofio ei gadw’n rhydd o fawn.


I gael y newyddion diweddaraf am yr Ardd, cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr a’n dilyn ar gyfryngau cymdeithasol. Ni yw @GardenofWales ar Facebook, a @Walesbotanic ar Twitter ac Instagram.


I gael y cyngor a’r arweiniad iechyd diweddaraf, ewch i wefan y llywodraeth.

Byddwch yn ddiogel, arhoswch yn lleol – a chadwch mewn cysylltiad

 

 

 

 

 

 

 

Darllen rhagor am yr Ardd