Creative Commons - Attribution (BY): Aled Llywelyn

Croeso i Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

Mae’r Ardd Fotaneg ar agor eto, fel y mae’r Tŷ Gwydr Mawr. . . Hwre!

Ein horiau agor yw 10yb – 6yp, saith diwrnod yr wythnos ac mae digon i’w weld a’i wneud – hyd yn oed os na allwn agor popeth am nawr. I gael mwy o fanylion am yr hyn sydd ac nad yw’n agored, edrychwch yma.

Mae’r Ganolfan Adar Ysglyfaethus Prydain ar agor hefyd, 7 diwrnod yr wythnos, gydag arddangosfeydd hedfan dyddiol am 11:30yb a 2:30yp.

Os na allwch ymweld â’r Ardd nawr, mae gennym ddigon o syniadau a gweithgareddau cysylltiedig â’r ardd i chi roi cynnig arnynt . . .


Beth am roi cynnig ar gadw cofnod o’r bywyd gwyllt yn eich gardd? Fe fyddwch chi’n synnu at yr amrywiaeth o rywogaethau y byddwch chi’n eu darganfod yn eich iard gefn eich hun – ac mae gennym ganllaw cam-wrth-gam hawdd i’ch helpu chi. Os ydych chi’n brysur yn garddio, bydd angen i chi wybod popeth am ein Cynllun Sicrwydd Achub Peillwyr. Bydd yn eich helpu i fod yn fwy caredig tuag at beillwyr a’r blaned – ac mae gwaith ymchwil ein Tîm Gwyddoniaeth gwych yn cefnogi hynny i gyd.

Beth am gael y plant i hau a thyfu hefyd? Gallent greu Gardd Salad Lliwiau’r Enfys Fwytadwy – un o’r gweithgareddau gwych ar ein tudalennau Dysgu Gartref ac yn yr Ysgol.

Mae yna lawer mwy o syniadau ar ein tudalennau adnoddau Tyfu’r Dyfodol. A pheidiwch ag anghofio ei gadw’n rhydd o fawn.


I gael y newyddion diweddaraf am yr Ardd, cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr a’n dilyn ar gyfryngau cymdeithasol. Ni yw @GardenofWales ar Facebook, a @Walesbotanic ar Twitter ac Instagram.


I gael y cyngor a’r arweiniad iechyd diweddaraf, ewch i wefan y llywodraeth.

Byddwch yn ddiogel, arhoswch yn lleol – a chadwch mewn cysylltiad

 

 

 

 

 

 

 

Darllen rhagor am yr Ardd