Creative Commons - Attribution (BY): Steffan John

Croeso i Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

Mae tirwedd hanesyddol yn aros amdanoch

Yng Ngwarchodfa Natur Genedlaethol Waun Las mae 400 erw ichi eu harchwilio mewn mosaig hudolus o ddolydd llawn blodau, coedlannau deniadol, sawl pistyll a rhaeadr. Yn ystod y pum mlynedd diwethaf rydym wedi bod yn adfer y dirwedd hon er mwyn eich llesiant, eich mwynhad a’ch antur nesaf. Mae nodweddion hanesyddol wedi eu darganfod, eu hadfer a’u hadnewyddu, ac mae llwybrau, pontydd a llynnoedd wedi eu hadennill i ddod â chi’n nes at natur. Dysgwch fwy am y prosiect adfer cyffrous hwn.

Dewch yn Aelod

Os gennych ddiddordeb mewn dod yn Aelod o’r Ardd Fotaneg?  Gallwch brynu’ch aelodaeth trwy ein siop ar-lein. Mae’r gefnogaeth barhaus gan ein Haelodau yn golygu y gallwn barhau â’n gwaith ymchwil a chadwraeth hanfodol.

Cadw mewn cysylltiad

I gael y newyddion diweddaraf am yr Ardd Fotaneg, cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr a dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol – Facebook, TwitterInstagram a YouTube.

Darllen rhagor am yr Ardd