Creative Commons - Attribution (BY): Steffan John

Croeso i Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

Er bod ein Gardd ar gau ac na all unrhyw un ymweld, mae yna ddigon o ffyrdd i gadw mewn cysylltiad ac amrywiaeth o weithgareddau i bobl o bob oed gymryd rhan ynddynt.


Beth am roi cynnig ar gadw cofnod o’r bywyd gwyllt yn eich gardd? Fe fyddwch chi’n synnu at yr amrywiaeth o rywogaethau y byddwch chi’n eu darganfod yn eich iard gefn eich hun – ac mae gennym ganllaw cam-wrth-gam hawdd i’ch helpu chi. Perffaith ar gyfer plant o’r blynyddoedd cynnar i Gyfnod Allweddol 2 yw ein gweithgaredd Y Bocs Llysiau, sy’n annog plant i ddefnyddio sgiliau garddwriaethol i dyfu planhigion, a hynny gan ddefnyddio amrywiaeth o gynhwysyddion gwahanol sydd wedi’u hailgylchu.  A beth am wneud eich gwesty gwenyn eich hun?  Gweithgaredd gwych i’r teulu i gyd.

Mae yna awgrymiadau gwych i arddwyr hefyd.  Bydd Plannu ar gyfer Heillwyr yn eich cyflwyno i’r teuluoedd planhigion pwysig y mae pryfed sy’n peillio yn eu caru, mae yna gyfres o gyrsiau digidol i’ch helpu chi i dyfu ar eich gorau, a gallwch ddarganfod pam ei bod mor bwysig bod yn rhydd o fawn.

Mae yna lawer mwy o syniadau ar ein tudalennau adnoddau Tyfu’r Dyfodol


I gael y newyddion diweddaraf am yr Ardd, cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr a’n dilyn ar gyfryngau cymdeithasol. Ni yw @GardenofWales ar Facebook, a @Walesbotanic ar Twitter ac Instagram.


I gael y cyngor a’r arweiniad iechyd diweddaraf, ewch i wefan y llywodraeth.

Byddwch yn ddiogel, arhoswch yn lleol – a chadwch mewn cysylltiad

Darllen rhagor am yr Ardd