Blogiau o'r Ardd

Hidlo rhestr


Warning: Illegal string offset 'slug' in /var/www/html/wp-content/themes/garden/_/inc/php/garden-terms-dropdown.php on line 13
 1. Blogiau'r Ardd

  Ffocysu ar y Planhigion: Alchemilla mollis

  Mae’r planhigyn bach hwn, y byddwch yn debygol o gerdded heibio heb lawer o sylw y rhan fwyaf o’r flwyddyn, wedi’i gorchuddio mewn tlysau dŵr yn tywydd gwlyb.

  Darllen rhagor
 2. Blogiau'r Ardd

  Ffocysu ar y Planhigion: Ferfain yr Ariannin (Verbena bonariensis)

  Yn cynnig diddordeb hyd at ddiwedd y tymor, gyda’i ffurf ysgerbydol syfrdanol, a’n boblogaidd iawn gyda phryfed peillio, mae’r planhigyn hwn yn ticio’r blychau i gyd!

  Darllen rhagor
 3. Blogiau'r Ardd

  Peilliwr y dydd #7 – Teigr y Benfelen (Tyria jacobaeae)

  Mae Teigr y benfelen yn rhywogaeth niferus o wyfynod sy’n hedfan yn ystod y dydd. Mae’n hawdd tarfu arno yn ystod y dydd er ei fod hefyd yn hedfan yn y nos.  Daw enw’r rhywogaeth o’r mineralau sylffid arian byw sinabar a sinabarit.  Mae’r lindys hefyd yn arbennig ac yn hawdd ei adnabod wrth ei […]

  Darllen rhagor
 4. Blogiau'r Ardd

  Peilliwr y dydd #6 – Cacynen Gynffon Goch (Bombus lapidarius)

  Y gacynen gynffon goch yw un o’r cacwn mwyaf cyffredin ac maent i’w gweld yn aml mewn gerddi. Mae’r breninesau a’r gweithwyr yn ddu gyda chynffon goch gref, ond mae’r rhai gwryw’n edrych yn wahanol iawn. Yn hytrach, mae gan y rheiny goler ac wyneb melyn a chynffon yn fwy o liw oren. Daw’r breninesau […]

  Darllen rhagor
 5. Blogiau'r Ardd

  Cylchlythyr Tyfu’r Dyfodol – Awst 21

  Y newyddion a’r gwybodaeth diweddaraf o gylchlythyr wythnosol prosiect Tyfu’r Dyfodol

  Darllen rhagor
 6. Blogiau'r Ardd

  Peilliwr y dydd #5 – Chwilen Flodau (Oedemera nobilis)

  Roedd hon gynt wedi ei chyfyngu i ychydig safleoedd ym Mhrydain, ond erbyn hyn mae’n rhywogaeth gyffredin a niferus iawn. Bydd y rhai llawn dwf yn bwydo ar amrywiaeth helaeth o blanhigion ac yn enwedig y llygad llo mawr (Leucanthemum vulgare) a phlanhigion wmbelaidd (Apiaceae) a gellir eu gweld yn aml yn bwydo ar y […]

  Darllen rhagor