People

Hidlo rhestr

 1. Blogiau'r Ardd

  Ymdrech gymunedol i helpu adfywio hanes cyfoethog

  Oedd mis Rhagfyr yn fis cyffrous i’n prosiect i ddatblygu perllan!

  Darllen rhagor
 2. Blogiau'r Ardd

  Podlediad y Pot Blodyn – yr un gyda’r Cyfarwyddwr Dr. Lucy Sutherland

  Cyfarwyddwr newydd Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, Dr. Lucy Sutherland, yn rhoi persbectif hynod o ddiddorol ar rôl newidiol gerddi botaneg ledled y byd

  Darllen rhagor
 3. Blogiau'r Ardd

  Cwrdd â’n Noddwr, Brenin Siarl III

  Ar ddydd Gwener Medi 16eg, bu’n anrhydedd i mi gynrychioli Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru wrth i’w Fawrhydi y Brenin Siarl III a’r Frenhines Gydweddog ymweld â Chymru am y tro cyntaf ers marwolaeth Ei Mawrhydi y Frenhines Elizabeth II.

  Darllen rhagor
 4. Blogiau'r Ardd

  Lleoliad Eden Project

  Yr Eden Project oedd fy newis cyntaf o leoliad oherwydd bod yno fiomau unigryw mawr, ac roeddwn am weld y ffyrdd roedden nhw’n debyg ac yn wahanol i’n Tŷ Gwydr Mawr ni.

  Darllen rhagor
 5. Blogiau'r Ardd

  Adroddiad ar Leoliad Cyngor Caerdydd

  Roedd dod i Gaerdydd ar leoliad gwaithyn ddiddorol oherwydd mor wahanol yw gerddi yng nghanol dinas o’u cymharu ag yma yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, lle rydym yng nghefn gwlad.

  Darllen rhagor
 6. Blogiau'r Ardd

  Gweirgloddiau gwych. . . yn cael eu llunio

  Yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru rydym yn cymryd rhan mewn prosiectau masnachol gydag amrywiaeth o sefydliadau ledled Cymru.

  Darllen rhagor