Botany

Hidlo rhestr

 1. Blogiau'r Ardd

  Canllaw Aeron yr Hydref

  Amser cynaeafu yw’r hydref, pan fydd ffrwythau natur yn rhoi lliw i’r gwrychoedd a’r dail yn dechrau cwympo oddi ar y coed.

  Darllen rhagor
 2. Blogiau'r Ardd

  Rhywogaeth o Goeden sydd yn y Tŷ Gwydr Mawr yn Cael ei Defnyddio i Greu Brechlyn COVID-19

  Yn adran Chile ein Tŷ Gwydr Mawr, mae yna goeden fach ddi-nod sydd o’r un rhywogaeth â’r goeden a fydd, cyn hir, yn chwarae rhan fawr yn y broses o amddiffyn Ewrop rhag y coronafeirws dros y blynyddoedd nesaf

  Darllen rhagor
 3. Blogiau'r Ardd

  Mymryn o Oren

  Os ydych wedi bod yn yr Ardd Glogfeini o gwbl yr haf hwn, yna efallai eich bod wedi sylwi ar ein Pabïau Califfornia yn darparu gwledd o liw. Gallwch eu gweld yn y gwely mawr, crwn wrth ymyl mynedfa Orllewinol y Tŷ Gwydr Mawr. Y llynedd, bu’n rhaid palu hanner y gwely hwn yn llwyr […]

  Darllen rhagor
 4. Blogiau'r Ardd

  Deg Rhywogaeth sydd dan Fygythiad o Ddiflannu Ledled y Byd – yn Un Cae yng Ngwarchodfa Natur Genedlaethol Waun Las

  Dychmygwch warchodfa natur, a honno’n cynnwys rhywogaethau prin sy’n cyfateb i fison Ewrop, orangutang Sumatra, llewpart yr eira, yr arth wen, y manatî, y mwnci colobws du, y crwban môr gwyrdd, yr armadilo mawr, jiráff Masai a llwyn y ddraig

  Darllen rhagor
 5. Blogiau'r Ardd

  Canllaw i Flodau Gwyllt mis Mawrth

  Mis Mawrth yw mis cyntaf y gwanwyn ac mae blodau gwyllt yn dechrau blodeuo. Mae Caru Natur Cymru wedi cynhyrchu’r canllawiau hyn y gellir eu llawrlwytho er mwyn eich helpu chi i adnabod rhai blodau gwyllt brodorol y gallwch chi eu gweld ym mis Mawrth.

  Darllen rhagor
 6. Blogiau'r Ardd

  Hadau Blodau Gwyllt yn Rhoi Gobaith am Fioamrywiaeth

  Yma yng Nghymru, gallwn wneud ein rhan yn ystyrlon i wneud gwelliannau gwirioneddol i’n bioamrywiaeth. Mae gwasgaru hadau blodau gwylltion a helpu’r hadau hynny i dyfu yn un o nifer o bethau cadarnhaol y gallwch eu gwneud.

  Darllen rhagor