Botany

Hidlo rhestr

 1. Blogiau'r Ardd

  Canllaw i Flodau Gwyllt Mis Mai

  Mae mis Mai yn fis prysur i fotanegwyr, ac yn amser perffaith i ddechrau adnabod rhywogaethau planhigion. Mae Caru Natur Cymru wedi llunio’r canllaw hwn, y gellir ei lawrlwytho, i’ch helpu i adnabod rhai blodau gwyllt brodorol y gallwch ddod o hyd iddynt ym mis Mai.

  Darllen rhagor
 2. Blogiau'r Ardd

  Canllaw i Flodau Gwyllt Mis Ebrill

  Ebrill yw un o’r misoedd gorau ar gyfer blodau gwyllt, yn enwedig rhywogaethau coetiroedd. Mae Caru Natur Cymru wedi llunio’r canllaw hwn y gellir ei lawrlwytho i’ch helpu i adnabod rhai blodau gwyllt brodorol y gallwch ddod o hyd iddynt ym mis Ebrill.

  Darllen rhagor
 3. Blogiau'r Ardd

  Mae ein Dolydd Blodeuog yn Ffynnu

  Yn 2020 dechreuom gasglu a gwerthu hadau blodau gwyllt o Warchodfa Natur Genedlaethol Waun Las. Dim ond hyn a hyn ydoedd ond gwerthodd y cyfan yn gyflym. Felly eleni roeddem wedi cynyddu’n sylweddol faint o hadau blodau gwyllt a gynaeafwyd, diolch i gydymdrech tîm gwych o staff yr Ardd Fotaneg.

  Darllen rhagor
 4. Blogiau'r Ardd

  Podlediad y Pot Blodyn – Yr Un Ychwanegol gyda Will Ritchie

  Mae Bruce Langridge, Pennaeth Dehongli yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, yn sgwrsio â churadur yr Ardd, Will Ritchie, a fydd yn gadael ei swydd cyn hir.

  Darllen rhagor
 5. Blogiau'r Ardd

  Podlediad y Pot Blodyn – yr un gydag Emma Williams

  Bruce Langridge yn sgwrsio ag un o fycolegwyr arweiniol Cymru, Emma Williams

  Darllen rhagor
 6. Blogiau'r Ardd

  Canllaw Aeron yr Hydref

  Amser cynaeafu yw’r hydref, pan fydd ffrwythau natur yn rhoi lliw i’r gwrychoedd a’r dail yn dechrau cwympo oddi ar y coed.

  Darllen rhagor