Botany

Hidlo rhestr

 1. Blogiau'r Ardd

  Nid wyf erioed wedi bod yn hapusach

  Helo, Zoe ydw I, a fedrwn i ddim dychmygu flwyddyn yn ôl y byddwn i’n gweithio yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru. Mae bywyd wedi newid i gyd!

  Darllen rhagor
 2. Blogiau'r Ardd

  Modelau o ffyngau yn cael gwyliau ym Mharc Dinefwr

  Os bu i chi erioed ymweld â’r arddangosfa From Another Kingdom yma yn Nhŷ Gwydr Mawr yr Ardd Fotaneg, mae’n debyg y byddwch yn cofio’r modelau ceramig hardd o ffyngau

  Darllen rhagor
 3. Blogiau'r Ardd

  Dyddiadur Coed y Gwirfoddolwyr Cadwraeth

  Mae ein gwirfoddolwyr cadwraeth wedi creu dyddiaduron blynyddol sy’n manylu ar fywydau 16 o goed ledled yr Ardd Fotaneg. Rydym wedi cynhyrchu ffilm fer i’ch helpu i weld sut olwg sydd ar y dyddiaduron.

  Darllen rhagor
 4. Blogiau'r Ardd

  Podlediad y Pot Blodyn – Yr Un gyda’r Artist, Caroline Vitzthum

  Mae Bruce Langridge yn trafod y modd y mae artistiaid yn helpu ymwelwyr â’r Ardd Fotaneg i greu cysylltiad emosiynol â’r planhigion. Yn ymuno ag ef y mae’r artist amlddisgyblaethol, Caroline Vitzthum, sydd wedi bod yn archwilio casgliad Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru o fwsogl Migwyn.

  Darllen rhagor
 5. Blogiau'r Ardd

  Dirgelwch yr Hakea!

  Yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, rydyn ni’n ymfalchïo yn ein casgliad o blanhigion – mae’n ein gwneud yn wahanol i ardd arddangos a gerddi cyhoeddus eraill yn yr ardal.

  Darllen rhagor
 6. Blogiau'r Ardd

  Cerdyn post o Awstralia

  Cerdyn post oddi wrth Matt Bryant sydd ar leoliad gwaith yng Ngorllewin Awstralia wedi ei noddi gan RHS a Chymdeithas Planhigion a Gerddi Môr y Canoldir.

  Darllen rhagor