Botany

Hidlo rhestr

 1. Blogiau'r Ardd

  Dirgelwch yr Hakea!

  Yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, rydyn ni’n ymfalchïo yn ein casgliad o blanhigion – mae’n ein gwneud yn wahanol i ardd arddangos a gerddi cyhoeddus eraill yn yr ardal.

  Darllen rhagor
 2. Blogiau'r Ardd

  Cerdyn post o Awstralia

  Cerdyn post oddi wrth Matt Bryant sydd ar leoliad gwaith yng Ngorllewin Awstralia wedi ei noddi gan RHS a Chymdeithas Planhigion a Gerddi Môr y Canoldir.

  Darllen rhagor
 3. Blogiau'r Ardd

  Lleoliad Eden Project

  Yr Eden Project oedd fy newis cyntaf o leoliad oherwydd bod yno fiomau unigryw mawr, ac roeddwn am weld y ffyrdd roedden nhw’n debyg ac yn wahanol i’n Tŷ Gwydr Mawr ni.

  Darllen rhagor
 4. Blogiau'r Ardd

  Ymweliad Cymdeithas Rhedynegol Prydain â Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

  Rydym yn datblygu casgliad o redyn a gofynnwyd i Gymdeithas Rhedynegol Prydain ddod i roi cyngor i ni

  Darllen rhagor
 5. Blogiau'r Ardd

  Adroddiad ar Leoliad Cyngor Caerdydd

  Roedd dod i Gaerdydd ar leoliad gwaithyn ddiddorol oherwydd mor wahanol yw gerddi yng nghanol dinas o’u cymharu ag yma yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, lle rydym yng nghefn gwlad.

  Darllen rhagor
 6. Blogiau'r Ardd

  Ffyngau mycorhisol mewn dôl blodau gwyllt

  Raphaella Hull, myfyriwr Doethuriaeth sydd ar ymweliad o Brifysgol Caergrawnt, yn esbonio pa mor bwysig y gall ffyngau mewn priddoedd fod i sefydlu dolydd llawn rhywogaethau

  Darllen rhagor