Treftadaeth

Hidlo rhestr

 1. Blogiau'r Ardd

  Gwrychoedd

  Bydd llawer ohonoch wedi bod yn gwylio’n agos gan fod y gwrych sy’n rhedeg ar hyd brig Trawscoed Meadow wedi bod yn cymryd siâp dros fisoedd y gaeaf.  Wedi’i blannu yn nyddiau cynnar yr Ardd, mae’n gymysgedd gwrych brodorol diddorol gyda’r rhywogaethau unigol sydd wedi’u plannu mewn blociau. Mae hyn yn arwain at y gwrych […]

  Darllen rhagor
 2. Blogiau'r Ardd

  Yr Ardd Hydref 2018

  Gyda’r holl newyddion diweddaraf am yr Ardd, gan gynnwys nodweddion arbennig ar ein coed hynafol a threftadaeth afal Cymru, mae Yr Ardd yn llyfr sy’n rhaid ei ddarllen gan holl aelodau o’r Ardd, deiliaid diddordeb a chefnogwyr. 

  Darllen rhagor
 3. Blogiau'r Ardd

  10 Rheswm i Ymweld a’r Ardd

  Dechreuais weithio yn yr Ardd yn ddiweddar, ac ers hynny mae llawer o bobl (yn enwedig pobl leol) wedi ofyn i mi beth yn union sydd i’w weld a’i wneud yma. Dywedodd llawer o bobl nad oeddent erioed wedi ymweld oherwydd mai ‘dim ond Gardd’ yw e. Felly dyma fy newis o’r 10 peth gorau sydd i’w weld a’i wneud yma

  Darllen rhagor
 4. Blogiau'r Ardd

  Artistiaid dan sylw – Adfer Parcdir Godidog Ymatebion

  The Carmarthen Artists’ Network exhibition “Regency Restoration : Responses” will be on display from 21st July to 18th September at the Garden. Their exhibition is of artworks produced in response to their experience of the Garden’s landscape through their involvement as volunteers in our historic parkland restoration project “Middleton: Paradise Regained”.

  Darllen rhagor
 5. Blogiau'r Ardd

  Prentis Treftadaeth Ddiwylliannol

  Eich cyfle i weithio a dysgu yn un o’r cyrchfannau ymwelwyr sydd â’r tyfiant cyflymaf yng Nghymru

  Darllen rhagor
 6. Blogiau'r Ardd

  Patrymau Patriarchaidd?

  On the 24th and 25th of November 2018 there will be a weekend of talks, walks and exhibitions celebrating the roles and experiences of Middleton Women.

  Darllen rhagor