Treftadaeth

Hidlo rhestr

 1. Blogiau'r Ardd

  Gweithdy Tocio · Blog Prentis

  Cawsom ein gwahodd i fynd i weithdy ar docio coed afalau yn yr hydref yn Cui Parc, lle byddai Richard, sy’n gofalu am y perllannau yno, yn ein dysgu.

  Darllen rhagor
 2. Blogiau'r Ardd

  Perllannau wrth galon Afalau Cymru

  Dysgwch fwy am afalau a pherllannau yn y blog hwn gan myfyrwr lleoliad gwyddoniaeth Remy Wood.

  Darllen rhagor
 3. Blogiau'r Ardd

  Adennill y Gorffennol

  Arddangosfa gan ddefnyddio hen ddefnyddiau i greu ffasiynau hanesyddol!

  Darllen rhagor
 4. Blogiau'r Ardd

  Podlediad y Pot Blodyn – yr un gydag dehonglydd treftadaeth, William Sims

  Mae Bruce Langridge yn sgwrsio â Swyddog Treftadaeth Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, William Sims

  Darllen rhagor
 5. Blogiau'r Ardd

  Podlediad y Pot Blodyn – yr un gydag archaeolegydd tirweddau, Helen Whitear

  Mae Helen yn sôn am y perthi, y dolydd, yr adeiladau, yr iaith a’r parcdiroedd sy’n gwneud y dyffryn mor ddiddorol.

  Darllen rhagor
 6. Blogiau'r Ardd

  Pobl Middleton

  Roedd y flwyddyn 1815 yn un gofiadwy i Brydain. Gyda diwedd Rhyfeloedd Napoleon a datblygiadau’r oes ddiwydiannol newydd, roedd hwn yn gyfnod a fyddai nid yn unig yn trawsnewid cefn gwlad ond hefyd yn cael effaith sylweddol ar fywydau pobl. Yma yn Neuadd Middleton roedd 1815 hefyd yn nodi carreg filltir.  Cafodd y llynnoedd a’r […]

  Darllen rhagor