Y Saerwenynen Goch

Osmia bicornis

Gwenynen unig fach yw’r Saerwenynen Goch, sy’n tueddu i nythu mewn ceudodau mewn waliau neu westai gwenyn unig.

Maent fel arfer yn hedfan o ddiwedd mis Mawrth i fis Mehefin, felly cadwch eich llygaid ar agor amdanynt mewn gerddi! Mae’r benywod yn casglu mwd ac yn ei gario’n ôl i’r nyth i selio celloedd unigol yn y ceudodau hyn, sy’n cynnwys wy, neithdar a phaill.

Mae gan wrywod a benywod y rhywogaeth hon flew sinsir ar eu habdomen.

Fodd bynnag, mae’r benywod yn fwy na’r gwrywod ac mae ganddynt gyrn bach ar eu hwyneb, a all helpu o ran adnabod y rhywogaeth.

Gan eu bod yn aelod o’r teulu Megachilidae, maent yn cario paill ar frwsh paill, a elwir hefyd yn ysgubell, o dan eu habdomen. Mae hyn yn wahanol iawn, er enghraifft, i adeileddau cario paill gwenyn mêl, lle mae’r paill yn cael ei gario ar dibia eu coesau ôl mewn adeileddau o’r enw peillgodau (corbiculae).

Cadwch eich llygaid ar agor amdanynt yn mynd i mewn ac allan o’r gwesty gwenyn unig yn yr Ardd Tyfu’r Dyfodol.