Mapiau, Apiau a Llwybrau

Rydym yn cynnig amrywiaeth o lwybrau ac apiau i’ch helpu i gynllunio a gwneud y gorau o’ch ymweliad.

Mapiau

Llwybrau

Lawrlwythwch ein llwybrau cyn eich ymweliad, neu codwch gopi pan fyddwch yn ymweld o bwynt gwybodaeth.


Llwybr Dysgu Cymraeg

Defnyddiwch ein pecynnau defnyddiol i ddysgu Cymraeg o amgylch yr Ardd Fotaneg.

De

Gogledd 


Apiau

Os hoffech chi gael taith sain o amgylch yr Ardd, mae ar gael ar yr app Garddio Candide ar yr App Store neu’r Galaxy Play.

Os ydych chi eisiau gwybod ble i ddod o hyd i blanhigyn neu grŵp penodol o blanhigion, dilynwch y ddolen hon i’n cronfa ddata planhigion Garden Explorer.