Brith y Gors

Euphydryas aurinia

Mae’r glöyn byw Brith y Gors wedi dirywio’n aruthrol ledled y DU oherwydd colli cynefin.

Gellir dod o hyd i oedolion ar laswelltir corsiog ar ddechrau’r haf, a gellir dod o hyd i larfâu ar rywogaethau o’r clafrllys (yn enwedig tamaid y cythraul), a hynny ar ffurf gweoedd sydd wedi cael eu nyddu er mwyn atal ysglyfaethwyr.

Cadwch eich llygaid ar agor amdanynt yn nolydd Gwarchodfa Natur Genedlaethol Waun Las, ond hefyd yn yr Ardd Wyllt, lle cafodd y glöyn byw hwn ei weld gyntaf yn yr Ardd.

  • Yr Ardd Wyllt

    Gwelir llawer o blanhigion brodorol Cymreig yma, fel tegeiriau a llygaid-llo mawr