Yr Iâr Fach Amryliw

Aglais urticae

Glöyn byw cyffredin, canolig ei faint yw’r Iâr Fach Amryliw, sydd i’w weld y rhan fwyaf o’r flwyddyn.

Mae ochr isaf ei adenydd yn ddwl, ac yn gwneud i’r glöyn byw edrych yn debyg, bron, i ddeilen farw pan fydd ei adenydd ynghau, gan olygu fod ganddo guddliw.

Cadwch eich llygaid ar agor am ei lindys ar ddanadl poethion.

Cadwch eich llygaid ar agor amdanynt ar hyd a lled yr Ardd.