Amseroedd Agor a Phrisiau Mynediad

Prynu tocynnau mynediad

Hoffech chi ychwanegu rhodd cymorth rhodd?

Tocyn Pris (yn cynnwys Cymorth Rhodd) Nifer
Cyfanswm Derbyn
Teuluoedd (2 Oedolyn ac hyd at 4 o blant)
Pris Cymorth Rhodd: £30.00 (Pris Safonol: £27.27)
£27.27
Plant (5-16)
Pris Cymorth Rhodd: £5.00 (Pris Safonol: £4.55)
£4.55
Consesiynau: Pensiynwyr/ Anabl/ Myfyrwyr
Pris Cymorth Rhodd: £9.00 (Pris Safonol: £8.18)
£8.18
Oedolyn
Pris Cymorth Rhodd: £11.00 (Pris Safonol: £10)
£10
Teulu Un Rhiant (1 Oedolyn ac hyd at 4 o blant)
Pris Cymorth Rhodd: £20.00 (Pris Safonol: £18.18)
£18.18
Dyddiad yr ymweliad
Cofiwch ymweld a Chanolfan Adar Ysglyfaethus Prydain hefyd!

Gyda dros 20 o rhywogaethau Prydeinig i’w gweld ac arddangosiadau hedfan anhygoel i’w mwynhau, mae Canolfan Adar Ysglyfaethus Prydain yn atyniad gwych i deuluoedd a naturiaethwyr. Bydd eich tocyn yn eich caniatai i fynd a dod fel y mynoch drwy gydol y dydd. Er mwyn gwarchod lles y radar byddwch yn ymwybodol nad ydyn yn caniatai cwn i mewn i’r Ganolfan Adar Ysglyfaethus.

Tocyn Pris Nifer
Cyfanswm Ychwanegiadau
Mynediad i’r Ganolfan Adar Ysglyfaethus Prydain £3.50
Til
Cyfanswm £00.00

Rydym ar agor bob dydd o’r flwyddyn heblaw am Noswyl Nadolig a Dydd Nadolig. Mae’r mynediad olaf awr cyn i’r Ardd gau.