Dewch yn aelod

Math o Aelodaeth Blynyddol 10 mlynedd Bywyd
Unigolyn £52.50 £680 £1,685
Aelodaeth a Mwy £93.50 £1,210 £3,000
Ar y cyd £89.25 £1,155 £2,865
Teulu Un Rhiant £75.50 - -
Teulu £99.75 £1,290 £3,200

O ddod yn aelod o’r Ardd, fyddwch chi ddim yn unig yn cefnogi’n helusen ac yn ein cynorthwyo i ymgymryd â gwaith ymchwil hanfodol, ond gall aelodau hefyd fwynhau amrywiaeth eang o fanteision:

 • Mynediad am ddim am gyfnod eich aelodaeth*.
 • Boreau coffi i aelodau: sgyrsiau, teithiau a gwibdeithiau i erddi eraill
 • Garddwest flynyddol – diwrnod arbennig i aelodau GFGC, gan gynnwys sgyrsiau, gweithdai a digwyddiadau.
 • Calendr lawn ac amrywiol drwy gydol y flwyddyn: sgyrsiau, cyngherddau, ffeiriau bwyd a chrefftau, cerddoriaeth, theatr a digwyddiadau garddwriaethol.

Hefyd:

Mynediad am ddim i’r gerddi canlynol ar draws y DU

 • Gardd Goed Westonbirt, Tetbury, Swydd Caerloyw
 • Gardd Fotaneg Prifysgol Rhydychen a Gardd Goed Harcourt
 • Gerddi Botaneg a Thai Gwydr Birmingham
 • Y Fforest Law Fyw, Hampstead Norreys, Swydd Berkshire
 • Gerddi a Gardd Goed Syr Harold Hillier, Swydd Hampshire
 • Gerddi Organig HDRA, Ryton, Coventry
 • Gardd Fotaneg Frenhinol Caeredin
 • Gardd Fotaneg Younger, Argyll
 • Gardd Fotaneg Logan, Galloway
 • Gardd Fotaneg Dawyck, Gororau’r Alban
 • Gostyngiad o 10% yn Siop Roddion yr Ardd a’r Ganolfan Arddio
 • Disgowntiau ar gyrsiau a gynhelir yn yr Ardd, e.e. cadw gwenyn, gweithdai crefft a meddyginiaethau llysieuol ac ati.

*Bydd ambell eithriad

Mae yna sawl ffordd i ddod yn Aelod o’r Ardd Fotaneg:

Cyflwynwch ffurflenni cais aelodaeth wedi’u cwblhau yn y prif dderbynfa i ymwelwyr (pan dderbyniwch gerdyn aelodaeth dros dro sy’n ddilys am 28 diwrnod), neu ffurflen gais y gellir ei phostio i’r cyfeiriad canlynol: Aelodaeth, Gardd Fotaneg Gendlaethol Cymru, Llanarthne, Sir Gaerfyrddin SA32 8HN.

Noder: Caniatewch hyd at 28 diwrnod er mwyn inni anfon pecyn aelodaeth a chardiau atoch chi.

AELODAETH – TELERAU AC AMODAU

Drwy brynu aelodaeth flynyddol, deng mlynedd neu oes, fyddwch nid yn unig yn cefnogi’r Ardd fel elusen, ond byddwch hefyd, fel ymwelydd rheolaidd, yn arbed arian, gan roi’r cyfle i chi ymweld â’r Ardd pryd bynnag y hoffech o fewn ein horiau agor ac yn cymryd mantais o’r buddion aelodaeth sydd gennym i’w cynnig – mae’r rhain wedi’u hargraffu ar ohebiaeth aelodaeth pan fyddwch yn adnewyddu eich aelodaeth fel atgoffâd, ar gael ar ein gwefan, ac ar y ffurflen gais aelodaeth.

Aelodaeth i Ganolfan Adar Ysglyfaethus Prydain

Mae Canolfan Adar Ysglyfaethus Prydain nawr yn cynnig aelodaeth ychwanegol er mwyn cynnwys yr adar ysglyfaethus.

Os ydych chi’n aelod o’r Ardd ac wedi mwynhau gweld yr adar yn hedfan, os hoffwch wneud hyn yn rhan reolaidd o’ch ymweliadau yma, gallwch wneud hyn am ddim ond £15 y person y flwyddyn.

Mae aelodaeth ar gael o’r siop yn y Canolfan Adar Ysglyfaethus Prydain.