Gardd Fotaneg Genedlaethol CymruNational Botanic Garden of WalesNational Botanic Garden of Wales

Dewch yn aelod

Math o Aelodaeth Debyd Uniongyrchol Blynyddol 10 mlynedd Bywyd
Unigolyn £38 £40 £330 £490
Ar y cyd £55 £60 £480 £725
Aelodaeth a Mwy £62 £64 £545 £820
Teulu Un Rhiant £55 £58
Teulu £72 £77 £635 £950

Os nad y’ch chi’n aelod o’r Ardd Fotaneg yn barod, dyma’ch cyfle.

O ddod yn aelod o’r Ardd, fyddwch chi ddim yn unig yn cefnogi’n helusen ac yn ein cynorthwyo i ymgymryd â gwaith ymchwil hanfodol, ond gall aelodau hefyd fwynhau amrywiaeth eang o fanteision.

Mynediad am ddim am gyfnod eich aelodaeth* a pharcio am ddim.

 • Bathodyn aelodaeth
 • Boreau coffi i aelodau: sgyrsiau, teithiau a gwibdeithiau i erddi eraill
 • Garddwest flynyddol – diwrnod arbennig i aelodau GFGC, gan gynnwys sgyrsiau, gweithdai a digwyddiadau.
 • Calendr lawn ac amrywiol drwy gydol y flwyddyn: sgyrsiau, cyngherddau, ffeiriau bwyd a chrefftau, cerddoriaeth, theatr a digwyddiadau garddwriaethol.

Mynediad am ddim i’r gerddi canlynol ar draws y DU

 • Castell a Gerddi Pictwn, Hwlffordd
 • Gardd Goed Westonbirt, Tetbury, Swydd Caerloyw
 • Gardd Fotaneg Prifysgol Rhydychen a Gardd Goed Harcourt
 • Gerddi Botaneg a Thai Gwydr Birmingham
 • Y Fforest Law Fyw, Hampstead Norreys, Swydd Berkshire
 • Gerddi a Gardd Goed Syr Harold Hillier, Swydd Hampshire
 • Gerddi Organig HDRA, Ryton, Coventry
 • Gardd Fotaneg Frenhinol Caeredin
 • Gardd Fotaneg Younger, Argyll
 • Gardd Fotaneg Logan, Galloway
 • Gardd Fotaneg Dawick, Gororau’r Alban
 • Disgownt o 10% yn Siop Roddion yr Ardd a’r Siop Gwerthu Planhigion
 • Disgowntiau ar gyrsiau a gynhelir yn yr Ardd, e.e. gwenynyddiaeth, turnio coed, gweithdai crefft a meddyginiaethau llysieuol.

*Bydd ambell eithriad

HEFYD … Gall aelodau ddefnyddio’r Llyfrgell nawr (Dydd Mawrth a Dydd Mercher) ar ôl trefnu gyda thîm y llyfrgell ymlaen llaw.

Prisiau:

Unigol – £38 (Debyd Uniongyrchol), £40 (Blynyddol), £330 (10 mlynedd), £490 (oes).

Ar y Cyd (2 oedolyn yn byw yn yr un cyfeiriad) – £55 (Debyd Uniongyrchol), £60 (Blynyddol), £480 (10 mlynedd), £725 (oes).

Aelodaeth a mwy (Aelodaeth unigol ac un gwestai) – £62 (Debyd Uniongyrchol), £64 (Blynyddol), £545 (10 mlynedd), £820 (oes).

Teulu Un Rhiant (1 oedolyn ac hyd at 3 o blant, oed 5-18) Plant o dan 5 oed (am ddim). £55 (Debyd Uniongyrchol), £58 (Blynyddol).

Teulu (2 oedolyn yn byw yn yr un cyfeiriad ac hyd at 4 o blant, oed 5-18) Plant o dan 5 oed (am ddim). £72 (Debyd Uniongyrchol), £77 (Blynyddol), £635 (10 mlynedd), £950 (oes).

Er mwyn dod yn aelod, rhaid llanw ffurflen gais aelodaeth. Mae tair ffordd o gael ffurflen:

 • Lawrlwytho Ffurflen Aelodaeth
 • Ffonio Jane Down ar 01558 667118 (gellir ymaelodi dros y ffôn), nei ei e-bostio ar jane.down@gardenofwales.org.uk er mwyn gofyn am ffurflen gais aelodaeth.
 • Codwch ffurflen gais aelodaeth yn y prif fynedfa i ymwelwyr.

Cyflwynwch ffurflenni cais aelodaeth wedi’u cwblhau yn y prif dderbynfa i ymwelwyr (pan dderbyniwch gerdyn aelodaeth dros dro sy’n ddilys am 28 diwrnod), neu ffurflen gais y gellir ei phostio i’r cyfeiriad canlynol: Aelodaeth, Gardd Fotaneg Gendlaethol Cymru, Neuadd Middleton, Llanarthne, Sir Gaerfyrddin SA32 8HN.

Noder: Caniatewch hyd at 28 diwrnod er mwyn inni anfon pecyn aelodaeth a chardiau atoch chi.