Blogiau'r Ardd

Rheolau y Diwrnodau i Chi a’r Ci

gan

Gweler isod am y rhestr llawn o reolau’r diwrnodau dynodedig lle caiff ymwelwyr yr Ardd Fotaneg Genedlaethol dod â’u cŵn:

  • Rhaid i gŵn fod ar dennyn bob amser ac o dan reolaeth eu trafodwyr.
  • NI chaniateir tenynnau estynedig, gallwch cyfnewid eich un chi i mewn yn y Porthdy am denyn nad yw’n ymestyn, a chasglwch eich un chi wrth i chi adael.
  • I amddiffyn ein casgliadau o blanhigion, cadwch eich cŵn ar y llwybrau a thramwyfeydd dynodedig neu ardaloedd gweiriog.  Ni chaniateir cŵn i gerdded ar welyau neu bordorau hadu.
  • Byddwch yn berchennog ci cyfrifol, glanhewch ar ôl eich anifail anwes os gwelwch yn dda.
  • Peidiwch â gadael eich ci heb neb i ofalu amdano/i.
  • Ni chaniateir cŵn ffyrnig i’r Ardd. Ceidw’r Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru’r hawl i wrthod mynediad i, neu dynnu allan, unrhyw gi a ddyfernir yn beryglus i ymwelwyr neu gi arall.
  • Ni chaniateir cŵn tu fewn i Blas Pilipala, na’r maes chwarae i blant chwaith.
  • Caiff cŵn mynediad i siop goffi Y Pot Blodyn, ger prif fynedfa’r Ardd, Bwyty’r Tymhorau, y Siop Roddion ac ar brif gyntedd y Tŷ Gwydr Mawr. Ni chaniateir cŵn ar lwybrau mewnol y Tŷ Gwydr Mawr.
  • Gwaherddir cŵn cynhaig rhag dod i mewn i’r Ardd.
  • Ni chaniateir cŵn yn y Canolfan Adar Ysglyfaethus Prydain

Yn fwyaf pwysig, gofynnwn i chi ddefnyddio synnwyr cyffredin ynglŷn â’ch ci.  Bydd hyn yn sicrhau ymweliad diogel a braf i chi a’ch anifail anwes.