Diwrnod i Chi a’r Ci

  • Friday 2 April 2021
  • 10am - 4pm

Dewch â’ch cŵn am dro o amgylch ein 568 erw o gefn gwlad am gael awyr iach, ac archwilio ein parcdir a adferwyd yn ddiweddar.

Bob dydd Llun a phob dydd Gwener, ynghyd â phenwythnos cyntaf o bob mis yn ddiwrnodau i chi ar ci.


Dyddiadau Mis Rhagfyr

Dyddiau’r Wythnos – Bob dydd Llun a phob dydd Gwener.

Penwythnosau – Dydd Sadwrn 4ydd a dydd Sul 5ed.


Ni chaniateir cŵn yn y Tŷ Gwydr Mawr nac yn y Tŷ Trofannol. Gofynnwn i berchnogion cŵn i gadw at ein rheolau Diwrnodau i Chi a’r Ci – darllenwch nhw cyn i chi ddod â’ch ci os gwelwch yn dda.