Y Wenynen Hirgorn

Eucera longicornis

Mae niferoedd y wenynen unig hon wedi dirywio’n aruthrol yn y DU oherwydd ei bod wedi colli ei chynefin, sy’n cynnwys codlysiau y mae’n chwilota arnynt.

Mae’r benywod yn nythu mewn cynefinoedd gwahanol, er enghraifft clogwyni craig feddal, coetiroedd a dolydd.

Mae’n hawdd adnabod gwrywod y rhywogaeth hon am fod ganddynt antenau hir iawn, yn wahanol i’r benywod.

Cadwch eich llygaid ar agor amdanynt yn nolydd Gwarchodfa Natur Genedlaethol Waun Las.