Blogiau o'r Ardd

Hidlo rhestr

 1. Blogiau'r Ardd

  Canllaw i Flodau Gwyllt mis Mawrth

  Mis Mawrth yw mis cyntaf y gwanwyn ac mae blodau gwyllt yn dechrau blodeuo. Mae Caru Natur Cymru wedi cynhyrchu’r canllawiau hyn y gellir eu llawrlwytho er mwyn eich helpu chi i adnabod rhai blodau gwyllt brodorol y gallwch chi eu gweld ym mis Mawrth.

  Darllen rhagor
 2. Blogiau'r Ardd

  Prosiect Plannu Coed Ceirios Sakura

  Mae ein Garddwriaethwyr wedi bod yn brysur yn plannu 100 o goed ceirios Siapaneaidd i ychwanegu at ein Perllan Geirios bresennol a’r Ardd Siapaneaidd gerllaw, fel rhan o’r Prosiect Sakura

  Darllen rhagor
 3. Blogiau'r Ardd

  Tyfu Gyda’n Gilydd

  Yn dilyn llwyddiant yr ymgyrch ‘Ymuno â’n Tîm Tyfu’ y llynedd, mae Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru wedi ymuno â Phrifysgol Abertawe i lansio ‘Tyfu Gyda’n Gilydd’, sef astudiaeth newydd sy’n edrych ar y modd y mae tyfu planhigion, gwirfoddoli a bod yn rhan o gymuned yn effeithio ar lesiant.

  Darllen rhagor
 4. Blogiau'r Ardd

  Natur yn deffro

  Mae cynhesrwydd yr haul yn cymhell natur allan o’i thrymgwsg yn yr Ardd.

  Darllen rhagor
 5. Blogiau'r Ardd

  Diweddariad ar yr Ardd Wenyn: Gwenyn yn hedeg o gwmpas yn yr heulwen

  Roedd hi mor braf gweld y gwenyn yn hedeg o gwmpas yn yr heulwen yr wythnos diwethaf, gobeithio bod hyn yn arwydd fod dyddiau da i ddod

  Darllen rhagor
 6. Blogiau'r Ardd

  Gwenyn unig a lle y gellir eu gweld

  Pan fydd rhywun yn crybwyll gwenyn wrthych, mae’n debyg mai gwenyn mêl neu gacwn sy’n dod i’r meddwl. Fodd bynnag, mae yna lawer o wenyn eraill yn suo o gwmpas, heb i neb sylwi arnynt yn aml.

  Darllen rhagor