Blogiau o'r Ardd

Hidlo rhestr

 1. Blogiau'r Ardd

  Ymdrech gymunedol i helpu adfywio hanes cyfoethog

  Oedd mis Rhagfyr yn fis cyffrous i’n prosiect i ddatblygu perllan!

  Darllen rhagor
 2. Blogiau'r Ardd

  Dyddiadur Coed y Gwirfoddolwyr Cadwraeth

  Mae ein gwirfoddolwyr cadwraeth wedi creu dyddiaduron blynyddol sy’n manylu ar fywydau 16 o goed ledled yr Ardd Fotaneg. Rydym wedi cynhyrchu ffilm fer i’ch helpu i weld sut olwg sydd ar y dyddiaduron.

  Darllen rhagor
 3. Blogiau'r Ardd

  Tyfwyr Byw’n Dda – dyma fyfyrdodau Jo

  Diolch yn fawr iawn i Luminate a wahoddodd y Tyfwyr Byw’n Dda i Luminate

  Darllen rhagor
 4. Blogiau'r Ardd

  Podlediad y Pot Blodyn – yr un gyda’r Cyfarwyddwr Dr. Lucy Sutherland

  Cyfarwyddwr newydd Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, Dr. Lucy Sutherland, yn rhoi persbectif hynod o ddiddorol ar rôl newidiol gerddi botaneg ledled y byd

  Darllen rhagor
 5. Blogiau'r Ardd

  Cofnodi Gwyfynod 2022 – Gwirfoddolwyr Cadwraeth

  Yn ystod y naw mlynedd ddiwethaf, mae grŵp bach o wirfoddolwyr o blith aelodau’r Grŵp Cadwraeth, sy’n gweithio ar ffurf tîm, wedi bod yn nodi a chofnodi’r rhywogaethau gwyfynod sydd i’w cael yn yr Ardd Fotaneg.

  Darllen rhagor
 6. Blogiau'r Ardd

  Podlediad y Pot Blodyn – yr un gyda’r artist sain amgylcheddol, Cheryl Beer

  Mae’r artist sŵn amgylcheddol Cheryl Beer yn siarad â Bruce Langridge am sut y gwnaeth ei cholli clyw dros nos ei harwain i wrando ar goed

  Darllen rhagor