Gadael etifeddiaeth i’r Ardd

Gwnewch eich marc ar y byd…

Oeddech chi’n gwybod nad oes gan fwy na hanner oedolion y DU ewyllys? Os gallwch gysylltu, peidiwch â phoeni, gan ein bod wedi datblygu cynnig unigryw i chi. Rydym wedi partneru gyda Farewill, ac fel aelod cyfredol a chefnogwr yr Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, gallwch greu eich ewyllys am ddim, yn gyflym ac yn hawdd gyda nhw.

I fanteisio ar y cynnig unigryw hwn, dechreuwch a defnyddiwch y cod talebau NBGW-WEB i hawlio’ch Ewyllys am ddim.

Nid oes unrhyw rwymedigaeth o gwbl i gynnwys Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn eich Ewyllys (er y byddem yn ddiolchgar am byth pe baech yn gwneud hynny!). Ar ôl gwneud yn siŵr bod eich anwyliaid yn derbyn gofal, dim ond 1% o’ch ystâd weddilliol allai wneud gwahaniaeth enfawr i ni.

Gallwch hefyd wneud eich Ewyllys dros y ffôn gydag un o arbenigwyr Farewill. I wneud apwyntiad, cliciwch yma neu ffoniwch Farewill ar 020 8050 2686 (cofiwch sôn eich bod yn gefnogwr Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru i hawlio’ch Ewyllys am ddim).

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, rhowch wybod i’n harbenigwr ewyllys, Owen Thomas. Cysylltwch ag ef ar owen.thomas@gardenofwales.org.uk