Ymddiriedolwyr yr Ardd

Elusen yw’r Ardd sy’n cael ei lywodraethu gan Fwrdd Ymddiriedolwyr. Mae sefyllfa’r Ymddiriedolwr yn wirfoddol a gyda’i gilydd ei rôl yw cefnogi’r Cyfarwyddwr wrth weithredu gweledigaeth a strategaeth yr Ardd.