Steffan Williams

Ymddiriedolwr

Yn Gymro balch, treuliodd Steffan ei yrfa’n darparu cyngor ar gyfathrebu i fentrau, mudiadau a llywodraethau. 

Addysgwyd yng Ngholeg Lincoln, Rhydychen, ac mae e’n Ymddiriedolwr yr Hen Aelodau. Mae e wedi priodi â dau blentyn, ac yn rhannu’i amser rhwng Llundain a Sir Gaerfyrddin.  Mae ganddo angerdd dros rygbi, pysgota â phlu, a gwin (ond ddim o angenrheidrwydd yn y drefn hynny!).  Mae e wedi gwasanaethu am fwy na 10 mlynedd fel Aelod o Fwrdd Gweithredol y PRCA,ac yn aelod o Bwyllgor Datblygu y Sefydliad Legatum, ac yn Ymgynghorydd Arbennig i Gyngor Busnes Iraq Prydain. 

Mae’n darparu cyngor ar gyfathrebu i nifer o elusennau’n rhad ac am ddim, ac mae’n siaradwr gwadd aml ar gyfathrebu.