Dr Paul Smith

Ymddiriedolwr

Mae Paul ar hyn o bryd yn Ysgrifennydd Cyffredinol gyda Chadwraeth Gerddi Fotaneg Ryngwladol, ac wedi symud i Lanwrda yn Sir Gaerfyrddin yn ddiweddar.

Yn flaenorol, roedd yn Gynghorydd Arbennig i’r Ymddiriedolaeth Amrywiaeth Cnydau Byd-eang, a weithiodd yn Kew o 1997 – 2014 ac fe’i harweiniodd ar Bartneriaeth Banc Hadau’r Mileniwm.