Tim Jones

Ymddiriedolwr

Mae Tim yn byw yng Nghaint ond mae ganddo gysylltiadau cryf â Chymru ac mae ganddo arbenigedd a phrofiad cyfreithiol sylweddol yn y sector masnachol sy’n darparu prosiectau mawr ar gyfer llywodraethau, y sector gwirfoddol ac amgylcheddau cymhleth gyda nifer o hapddalwyr.

Bu’n rhan ganolog yng Ngemau Olympaidd a Pharalympaidd 2012; Lloegr 2015 (gan drefnu’r cwpan byd rygbi).  Ar hyn o bryd mae’n Gadeirydd Chwaraeon Mynediad.