Cwrs Cadw Gwenyn Ymarferol Pum Wythnos

Iau 30 Mai 2024 10:30yb - 3:30yh Archebwch yma

Darganfyddwch fwy am grefft hynafol cadw gwenyn yn y cwrs pum wythnos ymarferol hwn.

Mae’r cwrs yn dechrau ddydd Iau, 11 Gorffennaf ac yn rhedeg rhwng 10.30yb a 3.30yp bob dydd Iau am bum wythnos, gan ddod i ben ar 8 Awst.

Bydd y cwrs yn ymdrin â phob agwedd o gadw gwenyn ac mae’n ymarferol iawn. Darperir theori sylfaenol sy’n ymwneud â chadw gwenyn, ynghyd â gwybodaeth ddefnyddiol arall y bydd angen i chi ddechrau’r hobi hynod ddiddorol a gwerth chweil hwn.
Ar ôl cwblhau’r cwrs, bydd ymgeiswyr yn gallu archwilio nythfa o wenyn yn gorfforol, gan nodi’r gwahanol fathau o wenyn, deall beth sy’n cael ei weld yn ystod yr arolygiadau a gwybod pa gamau, os o gwbl, sydd angen eu cymryd i gynnal trefedigaeth iach.
Bydd sesiynau theori yn cael eu cynnal yn un o’r ystafelloedd addysgu yn yr Ardd a bydd sesiynau ymarferol yn un o’n dau safle gwenynfa yn ystâd yr Ardd Fotaneg.
Bydd siwtiau gwenyn a menig yn cael eu darparu ac argymhellir bod esgidiau cadarn yn cael eu gwisgo.
Mae’r cwrs yn cael ei redeg gan y gwenynwr Gardd Fotaneg, Martin Davies, sydd wedi bod yn cadw gwenyn dros 10 mlynedd ac yn edrych ar ôl tua 20+ o dai gwenyn yma yn yr Ardd yn ogystal â 20 o dai gwenyn ei hun.
Mae Martin wedi ennill gwobrau cadw gwenyn yn y Sioe Frenhinol a’r Sioe Fêl Cenedlaethol yn ystod y blynyddoedd diwethaf ac mae’n frwdfrydig dros drosglwyddo ei wybodaeth i eraill.
Cost y cwrs yw £225 y person (aelodau £202.50)
Mae’n hanfodol archebu lle ar gyfer y cwrs hwn.
Cliciwch yma i archebu eich lle.
Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch, cysylltwch â: Martin.Davies@gardenofwales.org.uk

Upcoming Dates

  1. Iau 30 Mai 2024
    10:30yb - 3:30yh
  2. Iau 11 Gorff 2024
    10:30yb - 3:30yh