Cwrs Gwneud Canhwyllau

Maw 16 Ebr 2024 10yb - 2yh ARCHEBWCH YM

Mae pawb yn hoff o ganhwyllau, boed yn ddefnyddiol neu i addurno. Ymunwch â Martin gwarchodwr yr Ardd i ddysgu am ganhwyllau cwyr a’r dulliau gwahanol i’w cynhyrchu.

Byddwch yn dysgu sut i wneud ganhwyllau sydd wedi eu rolio, canhwyllau sydd wedi eu credu mewn mold, a chanhwyllau gwaith llaw, yn labordy gwyddoniaeth yr Ardd.
Mae’r sesiwn hanner diwrnod yn cynnwys eich defnydd, sawl mold a chwyr wrth ein gwenyn ni. Dysgwch am hanes ganhwyllau cwyr a’u manteision wedi eu cymharu gyda chanhwyllau paraffin neu soia.
Bydd hwn yn gwrs hanner diwrnod rhwng 10yb a 2yp a bydd yn cael ei gynnal yng Nghanolfan Wyddoniaeth yr Ardd Fotaneg.
Mae’r cwrs yn £50 ((Aelodau £45) cynnwys holl ddeunyddiau’r cwrs a mynediad i’r Ardd Fotaneg, mae croeso i chi archwilio ar ôl y sesiwn!
Mae ystod eang o ddyddiadau ar gael rhwng mis Mawrth a mis Medi.
Mae lleoedd yn gyfyngedig ac mae’n rhaid eu harchebu ymlaen llaw.
Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch, cysylltwch â: Martin.Davies@gardenofwales.org.uk

Upcoming Dates

 1. Maw 16 Ebr 2024
  10yb - 2yh
 2. Sad 27 Ebr 2024
  10yb - 2yh
 3. Maw 14 Mai 2024
  10yb - 2yh
 4. Sad 25 Mai 2024
  10yb - 2yh
 5. Maw 18 Meh 2024
  10yb - 2yh
 6. Sad 22 Meh 2024
  10yb - 2yh
 7. Maw 16 Gorff 2024
  10yb - 2yh
 8. Sad 27 Gorff 2024
  10yb - 2yh
 9. Maw 13 Awst 2024
  10yb - 2yh
 10. Sad 31 Awst 2024
  10yb - 2yh
 11. Maw 17 Medi 2024
  10yb - 2yh
 12. Sad 28 Medi 2024
  10yb - 2yh