Y Ganolfan Wyddoniaeth

Mae’r Ganolfan Wyddoniaeth hon yn gartref i’n labordai gwyddoniaeth, ein llyfrgell, ein harchifau, ein llysieufa a Banc Hadau Cenedlaethol Cymru.

Mae ein tîm Gwyddoniaeth yn cynnal ymchwil er budd cadwraeth planhigion, peillwyr a chynefinoedd yng Nghymru a ledled y byd. Mae codau bar DNA planhigion yn faes ymchwil allweddol ac mae ein harbenigedd yn cael ei gydnabod yn rhyngwladol. Mae yna nifer o gasgliadau hefyd yn cael eu cadw yn y Ganolfan Wyddoniaeth:

  • Banc Hadau Cenedlaethol Cymru: rydym yn helpu i warchod fflora Cymru trwy gasglu, glanhau, sychu ac yna storio hadau pob un o’r rhywogaethau planhigion Cymreig brodorol
  • Mae ein llysieufa’n cynnwys sbesimenau planhigion a ffyngau wedi’u cadw a gasglwyd yn rhan o’n hymchwil wyddonol, casgliad o bob planhigyn brodorol yng Nghymru, a chasgliad James Cosmo Melvill o blanhigion y DU.
  • Mae ein llyfrgell yn cynnwys dros 2,000 o lyfrau botanegol a mycolegol, ac mae’r archifau yn cwmpasu hanes yr Ardd.

Mae ein tîm Addysg yn ogystal wedi’i leoli yn y Ganolfan Wyddoniaeth, ac mae’r Grŵp Pwytho Botanegol hefyd yn cwrdd yma unwaith y mis.

Dim ond ar ddiwrnodau digwyddiadau arbennig y mae’r Ganolfan Wyddoniaeth yn agored i ymwelwyr.