Arddangosfeydd Hedfan Dyddiol

Mer 22 Mai 2024 5:31yb - 5:31yb Am ddim gyda mynediad

Gyda tri arddangosfa hedfan yn ddyddiol, bob dydd, mae’r Ganolfan Adar Ysglyfaethus Prydain yn llwyddiant mawr gyda phobl o bob oed.

Yn y cartref eisoes, mae yna 20 o adar ysglyfaethus, yn cynnwys cudyllod, hebogiaid, barcud coch, bwncath yn ogystal ag eryrod. Gellir prynu tocynnau am fynediad i’r ganolfan ar y diwrnod, neu ar-lein am £1 ynghyd â mynediad arferol i’r Ardd.

Cynhelir arddangosfeydd hedfan dyddiol am 11.30am, 1:30pm a 3:00pm, gan ddangos amrywiaeth o adar yn y canol ar eu gorau – £3 y sioe, gellir prynu Tocynnau Sioe pan gyrhaeddwch y Ganolfan Adar Ysglyfaethus.


Mae yna hefyd gyfleoedd i hedfan yr adar eich hun.

Mae sesiynau blasu hedfan Tylluan a Barcud Coch yn cael eu cynnal bob dydd, wrth gynnig cyfle i chi gael yr adar hyn i hedfan ar eich menig. Mae’r rhain yn £10 am 30 munud a gellir eu harchebu wrth gyrraedd y ganolfan (uchafswm o 10 o bobl).

I’r rhai sy’n dymuno cael profiad mwy personol, cynhelir profiadau preifat bob bore. Gallwch hedfan 4 rhywogaeth wahanol o ‘raptor’ o gwmpas yr ardd am 2 ½ awr am £ 75 y pen. Mae’r rhain yn brofiadau preifat ac felly mae angen eu harchebu ymlaen llaw.