Canolfan Adar Ysglyfaethus Prydain

Mewn partneriaeth â Chanolfan Adar Ysglyfaethus Prydain, rydym wedi sefydlu atyniad arbennig iawn gyda ffactor ‘wow’ go iawn – lle gallwch weld eryr yn hedfan yn ddyddiol.

Mae tîm Canolfan Adar Ysglyfaethus Prydain wedi bod yn berfformwyr rheolaidd yn yr Ardd ers sawl blwyddyn ond mae’r ganolfan newydd yn ein codi i lefel dra wahanol. Ac mae gan gyfarwyddwyr Canolfan Adar Ysglyfaethus Prydeinig, Emma ac Alex Hill gynlluniau mawr ar gyfer y dyfodol.

Mae’r tîm yn y ganolfan newydd eisoes yn cynnig arddangosfeydd hedfan dyddiol a phrofiadau ymarferol ond yr uchelgais yw ei fod yn dod yn ganolfan ragoriaeth sy’n arbenigo mewn bridio a chadwraeth adar ysglyfaethus Prydain.

Yn y cartref eisoes, mae yna 20 o adar ysglyfaethus, yn cynnwys cudyllod, hebogiaid, barcud coch, bwncath yn ogystal ag eryrod.

Meddai cyfarwyddwr y ganolfan, Emma Hill: “Dyma un o’r ychydig lefydd yn y DU cyfan, gallwch weld eryr aur yn hedfan.”

Gyda dwy arddangosfa hedfan yn ddyddiol a ‘sioe dylluan’ bob dydd, mae’r ganolfan newydd yn llwyddiant mawr gyda phobl o bob oed.

Meddai Emma: “Fe fydd ychydig o ymwelwyr yn gwybod yn fawr am ein hadar ysglyfaethus brodorol a bydd llai fyth ohonynt wedi eu gweld yn y gwyllt. Nawr, mae ganddynt y cyfle perffaith i ddarganfod mwy am yr anifeiliaid anhygoel yma’n agos ac yn bersonol.”

Y fwyaf y gallwn ni ledaenu’r neges gadwraeth, y fwyaf tebygol y byddwn ni’n gallu cadw’r adar gwych hyn yn ffynnu yn y gwyllt.

Dywedodd cyfarwyddwr yr Ardd Fotaneg, Huw Francis, gyda Chanolfan Adar Ysglyfaethus Prydain yn ychwanegu at y fwydlen o atyniadau mae’r cynnig yma’n agosáu at fod yn anorchfygol: “Gyda chynnydd yn nifer yr ymwelwyr, adolygiadau gwych ac enw da sy’n tyfu, mae’r Ardd mewn gwirionedd yn mynd o nerth i nerth. ”

Cynhelir arddangosfeydd hedfan dyddiol am 11.30am a 2.30pm gyda sioe dylluan yn ddyddiol am 1pm.

Mae yna hefyd gyfleoedd i hedfan yr adar eich hun.

Mae sesiynau blasu hedfan Tylluan a Barcud Coch yn cael eu cynnal bob dydd, wrth gynnig cyfle i chi gael yr adar hyn i hedfan ar eich menig. Mae’r rhain yn £ 10 am 30 munud a gellir eu harchebu wrth gyrraedd y ganolfan (uchafswm o 10 o bobl).

I’r rhai sy’n dymuno cael profiad mwy personol, cynhelir profiadau preifat bob bore. Gallwch hedfan 4 rhywogaeth wahanol o ‘raptor’ o gwmpas yr ardd am 2 ½ awr am £ 75 y pen. Mae’r rhain yn brofiadau preifat ac felly mae angen eu harchebu ymlaen llaw ar info@britishbirdofpreycentre.co.uk neu 07444177818.

Agorwyd y ganolfan yn swyddogol gan y Gweinidog Twristiaeth, yr Arglwydd Dafydd Elis-Thomas, ar 9fed o Orffennaf, 2018.