Amseroedd Agor a Phrisiau Mynediad

Prynu tocynnau mynediad

Ychwanegu Cymorth Rhodd?

Tocyn Pris (yn cynnwys Cymorth Rhodd) Nifer
Total
Families (2 Adults & up to 4 children)
Pris Cymorth Rhodd: £30.00 (Pris Safonol: £27.27)
£27.27
Children (5-16)
Pris Cymorth Rhodd: £5.00 (Pris Safonol: £4.55)
£4.55
Concessions: OAPs/ Disabled/ Students
Pris Cymorth Rhodd: £9.00 (Pris Safonol: £8.18)
£8.18
Adult
Pris Cymorth Rhodd: £11.00 (Pris Safonol: £10)
£10
Single Parent Family (1 Adult & up to 4 children)
Pris Cymorth Rhodd: £20.00 (Pris Safonol: £18.18)
£18.18

Dyddiad yr ymweliad

Rydym ar agor bob dydd o’r flwyddyn heblaw am Noswyl Nadolig a Dydd Nadolig.

Mae’r mynediad olaf awr cyn i’r Ardd gau.

Cŵn

Mae POB Dydd Llun yn Ddiwrnod i Chi a’r Ci.

Ni chaiff cŵn fynediad i’r Ardd yn ddyddiol (ac eithrio cŵn cymorth).  Serch hynny, cynhaliwyd Diwrnodau i Chi a’r Ci BOB Dydd Llun, pryd fydd croeso i chi ddod â’ch ci am dro i mewn ac o gwmpas yr Ardd.  (Ni chaniateir cŵn ym Mhlas Pilipala nac ar lwybrau mewnol y Tŷ Gwydr Mawr.)  Rydym yn gofyn perchnogion cŵn i gadw at ein rheolau Diwrnodau i Chi a’r Ci – darllenwch nhw cyn i chi ddod â’ch ci os gwelwch yn dda.

Seiclo

Ni chaniateir beiciau yn yr Ardd. Fodd bynnag, os y’ch chi wedi seiclo i’r Ardd, mae hawl i chi gael mynediad am hanner pris.

Disgowntiau Grŵp

10+ o bobl – £7.50 yr oedolyn a £6 am docyn consesiwn.  Mae llawer o gynigion ar gael i grwpiau.

Dewch yn Aelod

Delfrydol ar gyfer y rhai sy’n ail-ymweld. Mae rhagor o wybodaeth ar gael am ddod yn aelod.

Prisiau Mynediad sy’n cynnwys Cymorth Rhodd

Cynllun gan Gyllid y Wlad yw hwn sy’n galluogi elusennau i hawlio arian sydd gyfystyr â’r dreth sylfaenol y bydd ymwelydd wedi ei dalu – ar hyn o bryd mae’n 25c am bob £1 o arian y byddwch yn ei dalu. Mae hyn yn gwneud gwahaniaeth enfawr i enillion elusennau fel ninnau.

Tocynnau Anrheg

Mae’n braf medru rhannu profiad o’r Ardd trwy roi anrheg i rywun. Mae gennym ddewis o gynigion apelgar. Mae rhagor o fanylion am docynnau a thalebau ar gael.