Amseroedd Agor a Phrisiau Mynediad

Mae tocynnau mynediad yn ddilys am y 7 diwrnod canlynol ar ôl eich ymweliad, ac maent yn caniatâu mynediad am ddim ac anghyfyngedig am y cyfnod hwn.

Rydym ar agor bob dydd o’r flwyddyn heblaw am Noswyl Nadolig a Dydd Nadolig. Mae’r mynediad olaf awr cyn i’r Ardd gau. Nid yw ein tocynnau mynediad ar-lein yn cynnwys mynediad i Ganolfan Adar Ysglyfaethus Prydain – gallwch brynnu tocynnau ar ddiwrnod eich ymweliad. Gweler ein telerau ac amodau os gwelwch yn dda.

Nid yw archebu ymlaen llawn yn hanfodol, gellir prynu tocynnau ar y diwrnod yn Y Porthdy.

Os hoffech chi archebu ymlaen llaw, dilynwch y ddolen isod –


Mae yr Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ar agor.

  • Mae’r Tŷ Gwydr Mawr a’r Tŷ Trofannol ar agor – Rhaid gwisgo gorchuddion wyneb, a chadwch at bellter cymdeithasol.
  • Mae ein caffi a adnewyddwyd yn ddiweddar ar agor – Rhaid gwisgo gorchuddion wyneb, a chadwch at bellter cymdeithasol.
  • Mae yr Ganolfan Adar Ysglyfaethus Prydain ar agor. Oherwydd cyfyngiadau COVID-19 rydym wedi creu dau docyn ar gyfer eich ymweliad, er mwyn sicrhau bod pawb yn cael y gwerth gorau am arian, wrth ymweld â’r adar. Gellir prynu Tocynnau Mynediad i’r Ganolfan wrth gyrraedd am £1 ynghyd â’ch mynediad i’r Ardd. Mae hyn yn caniatáu ichi ymweld â’r adar mor aml ag y dymunwch yn ystod eich ymweliad. Gellir prynu Tocynnau Sioe ar wahân pan gyrhaeddwch y Ganolfan Adar Ysglyfaethus am £3.
  • Mae’r Ganolfan Arddio a Siop Botanica ar agor.
  • Mae toiledau ar agor, a gofynnwn ichi wisgo gorchuddion wyneb a chadw at bellter cymdeithasol.
  • Mae ardal chwarae’r plant ar agor.