Amseroedd Agor a Phrisiau Mynediad

Mae tocynnau  mynediad yn ddilys am 7 diwrnod ac yn caniatâu mynediad am ddim ac anghyfyngedig am y cyfnod hwn.

Rydym ar agor bob dydd o’r flwyddyn heblaw am Noswyl Nadolig a Dydd Nadolig. Mae’r mynediad olaf awr cyn i’r Ardd gau. Nid yw ein tocynnau mynediad ar-lein yn cynnwys mynediad i’r  Ganolfan Adar  Ysglyfathus Prydenig – gallwch prynnu tocynnau ar y dydd yn y mynedfa. Gweler ein telerau ac amodau.

MAE’R ARDD AR GAU AR HYN O BRYD

Prynu tocynnau mynediad