Amseroedd Agor a Phrisiau Mynediad

Prynu tocynnau mynediad

Hoffech chi ychwanegu rhodd cymorth rhodd?

Tocyn Pris (yn cynnwys Cymorth Rhodd) Nifer
Cyfanswm Derbyn
Teulu Un Rhiant (1 Oedolyn ac hyd at 3 o blant)
Pris Cymorth Rhodd: £24.20 (Pris Safonol: £22)
£22
Teuluoedd (2 Oedolyn ac hyd at 4 o blant)
Pris Cymorth Rhodd: £36.30 (Pris Safonol: £33)
£33
Plant (5-16)
Pris Cymorth Rhodd: £6.05 (Pris Safonol: £5.50)
£5.50
Oedolyn
Pris Cymorth Rhodd: £12.65 (Pris Safonol: £11.50)
£11.50
Cofiwch ymweld a Chanolfan Adar Ysglyfaethus Prydain hefyd!

Gyda dros 20 o rhywogaethau Prydeinig i’w gweld ac arddangosiadau hedfan anhygoel i’w mwynhau, mae Canolfan Adar Ysglyfaethus Prydain yn atyniad gwych i deuluoedd a naturiaethwyr. Bydd eich tocyn yn eich caniatai i fynd a dod fel y mynoch drwy gydol y dydd. Er mwyn gwarchod lles y radar byddwch yn ymwybodol nad ydyn yn caniatai cwn i mewn i’r Ganolfan Adar Ysglyfaethus.

Tocyn Pris Nifer
Cyfanswm Ychwanegiadau
Tocynnau Ganolfan Adar Ysglyfaethus Prydain – dim ar werth arlein, prynwch yn y mynedfa, rhifau cyfyng £0
Til
Cyfanswm £00.00

Gellir ad-dalu tocynnau am 12 mis o ddyddiad eu prynu. Ar ôl eu hadbrynu, maent yn ddilys am 7 diwrnod.

Rydym ar agor bob dydd o’r flwyddyn heblaw am Noswyl Nadolig a Dydd Nadolig. Mae’r mynediad olaf awr cyn i’r Ardd gau.