Amseroedd Agor a Phrisiau Mynediad

Mae tocynnau mynediad yn ddilys am y 7 diwrnod canlynol ar ôl eich ymweliad, ac maent yn caniatâu mynediad am ddim ac anghyfyngedig am y cyfnod hwn.

Rydym ar agor bob dydd o’r flwyddyn heblaw am Noswyl Nadolig a Dydd Nadolig. Mae’r mynediad olaf awr cyn i’r Ardd gau. Gweler ein telerau ac amodau os gwelwch yn dda.

Mae’r prisiau’n berthnasol tan 31 Mawrth, 2024

Gellir archebu tocynnau ymlaen llaw, ond nid yw hyn yn hanfodol. Os hoffech chi archebu ymlaen llaw, cliciwch isod os gwelwch yn dda.