Amseroedd Agor a Phrisiau Mynediad – Mynediad Am Ddim yn ystod yr Wythnos ym mis Ionawr

Prynu tocynnau mynediad

Hoffech chi ychwanegu rhodd cymorth rhodd?

Tocyn Pris (yn cynnwys Cymorth Rhodd) Nifer
Cyfanswm Derbyn
Teuluoedd (2 Oedolyn ac hyd at 4 o blant)
Pris Cymorth Rhodd: £33.00 (Pris Safonol: £30)
£30
Plant (5-16)
Pris Cymorth Rhodd: £5.50 (Pris Safonol: £5)
£5
Oedolyn
Pris Cymorth Rhodd: £11.49 (Pris Safonol: £10.45)
£10.45
Teulu Un Rhiant (1 Oedolyn ac hyd at 3 o blant)
Pris Cymorth Rhodd: £22.00 (Pris Safonol: £20)
£20
Dyddiad yr ymweliad
Cofiwch ymweld a Chanolfan Adar Ysglyfaethus Prydain hefyd!

Gyda dros 20 o rhywogaethau Prydeinig i’w gweld ac arddangosiadau hedfan anhygoel i’w mwynhau, mae Canolfan Adar Ysglyfaethus Prydain yn atyniad gwych i deuluoedd a naturiaethwyr. Bydd eich tocyn yn eich caniatai i fynd a dod fel y mynoch drwy gydol y dydd. Er mwyn gwarchod lles y radar byddwch yn ymwybodol nad ydyn yn caniatai cwn i mewn i’r Ganolfan Adar Ysglyfaethus.

Tocyn Pris Nifer
Cyfanswm Ychwanegiadau
Mynediad i’r Ganolfan Adar Ysglyfaethus Prydain £3.50
Til
Cyfanswm £00.00

Rydym ar agor bob dydd o’r flwyddyn heblaw am Noswyl Nadolig a Dydd Nadolig. Mae’r mynediad olaf awr cyn i’r Ardd gau.