Amseroedd Agor a Phrisiau Mynediad

Mae tocynnau mynediad yn ddilys am y 7 diwrnod canlynol ar ôl eich ymweliad, ac maent yn caniatâu mynediad am ddim ac anghyfyngedig am y cyfnod hwn.

Rydym ar agor bob dydd o’r flwyddyn heblaw am Noswyl Nadolig a Dydd Nadolig. Mae’r mynediad olaf awr cyn i’r Ardd gau. Nid yw ein tocynnau mynediad ar-lein yn cynnwys mynediad i Ganolfan Adar Ysglyfaethus Prydain – gallwch brynnu tocynnau ar ddiwrnod eich ymweliad. Gweler ein telerau ac amodau os gwelwch yn dda.

Nid yw archebu ymlaen llaw yn hanfodol a gellir prynu tocynnau ar ddiwrnod eich ymweliad yn ein prif fynedfa. Os hoffech archebu tocynnau ymlaen llaw, ewch yma os gwelwch yn dda.


Mae ardaloedd awyr agored Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ar agor.

Oherwydd cyfyngiadau Llywodraeth Cymru –

  • Mae’r holl ardaloedd dan do ar gau gan gynnwys y Tŷ Gwydr Mawr.
  • Mae’r caffi dal ar gau am fwyd*. Fodd bynnag, mae ein Canolfan Arddio ar agor ac mae Y Cwtsh ar agor ar gyfer diodydd poeth ac oer, hufen iâ a byrbrydau ysgafn..
  • Mae’r Ganolfan Adar Ysglyfaethus yn parhau i fod ar gau.
  • Cadwch bellter cymdeithasol.

Mae toiledau ar agor, a gofynnwn ichi wisgo mwgwd wyneb a chadw at bellter cymdeithasol.

Mae ardal chwarae’r plant ar agor.

Mae’r Siop Botanica (siop anrhegion) ar agor.

* Bydd bwyd i fynd/bwyd parod ar gael o Ebrill 26ain ymlaen
** Bydd Canolfan Adar Ysglyfaethus yn ailagor ar y 26ain o fis Ebrill!