Amseroedd Agor a Phrisiau Mynediad

Mae mynediad i Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ar ddiwrnodau’r wythnos ym mis Ionawr am ddim, gyda mynediad ar benwythnosau ond yn £4 y person, sydd yn ostyngiad sylweddol

O ganlyniad i’r trefniadau arbennig yma, mae’r cyfleusterau archebu tocynnau ar ein gwefan wedi’i gwahardd am y mis. Mae yna ddigwyddiadau rhyfeddol ymlaen yn yr Ardd ym mis Ionawr ac mae yna digon i weld, felly sicrhewch eich bod yn manteisio ar y cyfle gwych yma. Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, neu os hoffech fwy o wybodaeth, e-bostiwch info@gardenofwales.org.uk neu ffoniwch 01558 667149.

Prynu tocynnau mynediad

Hoffech chi ychwanegu rhodd cymorth rhodd?

Tocyn Pris (yn cynnwys Cymorth Rhodd) Nifer
Cyfanswm Derbyn
Teuluoedd (2 Oedolyn ac hyd at 4 o blant)
Pris Cymorth Rhodd: £30.00 (Pris Safonol: £27.27)
£27.27
Plant (5-16)
Pris Cymorth Rhodd: £5.00 (Pris Safonol: £4.55)
£4.55
Consesiynau: Pensiynwyr/ Anabl/ Myfyrwyr
Pris Cymorth Rhodd: £9.00 (Pris Safonol: £8.18)
£8.18
Oedolyn
Pris Cymorth Rhodd: £11.00 (Pris Safonol: £10)
£10
Teulu Un Rhiant (1 Oedolyn ac hyd at 4 o blant)
Pris Cymorth Rhodd: £20.00 (Pris Safonol: £18.18)
£18.18
Dyddiad yr ymweliad
Cofiwch ymweld a Chanolfan Adar Ysglyfaethus Prydain hefyd!

Gyda dros 20 o rhywogaethau Prydeinig i’w gweld ac arddangosiadau hedfan anhygoel i’w mwynhau, mae Canolfan Adar Ysglyfaethus Prydain yn atyniad gwych i deuluoedd a naturiaethwyr. Bydd eich tocyn yn eich caniatai i fynd a dod fel y mynoch drwy gydol y dydd. Er mwyn gwarchod lles y radar byddwch yn ymwybodol nad ydyn yn caniatai cwn i mewn i’r Ganolfan Adar Ysglyfaethus.

Tocyn Pris Nifer
Cyfanswm Ychwanegiadau
Mynediad i’r Ganolfan Adar Ysglyfaethus Prydain £3.50
Til
Cyfanswm £00.00

Rydym ar agor bob dydd o’r flwyddyn heblaw am Noswyl Nadolig a Dydd Nadolig. Mae’r mynediad olaf awr cyn i’r Ardd gau.