Noddi Mainc

£1,200.00£1,800.00

The National Botanic Garden of Wales is a special place, where you can reconnect with nature and enjoy a tranquil respite from everyday life.
Sponsoring a bench gives you the opportunity to honour your loved one’s memory with a special place to visit, sit, remember and reflect.

Cod: D/A

Disgrifiad

Mae noddi mainc yn rhoi cyfle i chi ddathlu bywyd gyda lle arbennig i ymweld ag ef, eistedd, cofio a myfyrio.

Mae noddi mainc yn gyfle ichi anrhydeddu’r cof am rywun annwyl ichi gyda lle arbennig ichi ymweld, eistedd, cofio a myfyrio.

Mae gan bawb eu hoff fan: o’r Rhodfa hardd ar hyd y ffrwd atgofus, yr Ardd Ddeu-fur  unigryw a hanesyddol i’r llwybrau niferus sy’n eich arwain i lannau llynnoedd a golygfeydd tawel.

Gyda rhodd o £1,800 gallwch noddi mainc am 10 mlynedd yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru. Mae pob mainc yn cynnwys plac ar gyfer eich neges bersonol a thystysgrif atgoffa. Mae gennym nifer o leoliadau lle gellir gosod meinciau, felly rhowch wybod i ni os oes lleoliad penodol y mae gennych ddiddordeb ynddo. Os hoffech chi noddi mainc sy’n bodoli’n barod, y gost yw £1,200, ac unwaith eto mae’n cynnwys plac i’ch neges bersonol a thystysgrif coffa.

Anfonwch e-bost atom yn orders@gardenofwales.org.uk gyda’r testun yr hoffech iddo ymddangos ar eich plac.

Mae Telerau ac Amodau yn gymwys, a dylech eu darllen cyn penderfynu noddi.

Gwybodaeth ychwanegol

Sponsor a bench dewis

Mainc bresennol, Mainc newydd