Telerau ac Amodau Noddi Mainc neu Goeden

Telerau ac Amodau

Diolch yn fawr ichi am noddi mainc yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru. Mae eich cyfraniad yn bwysig iawn inni, drwy gefnogi’r Ardd Fotaneg  gyda chadwraeth, addysg ac ysbrydoli pobl.

Darllenwch amodau a thelerau rhoi mainc  yn ofalus, ac os bydd gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â katie.benallick@gardenofwales.org.uk os gwelwch yn dda.

Mae eich rhodd hael yn noddi prynu’r fainc, dod â hi i’r Ardd Fotaneg, ei chynnal a’i chadw o flwyddyn i flwyddyn, creu plac o bres gydag engrafiad a chreu sail ar gyfer y fainc pan gaiff ei gosod.

Caiff y meinciau eu cynhyrchu gan Second Life Products o Abertawe gan ddefnyddio plastig wedi’i ailgylchu.  Maen nhw’n para hir iawn, ac er bod y gwarant am 10 mlynedd ar ôl adeg eu gosod fe ddylent bara flynyddoedd yn hirach.

Ar ôl 10 mlynedd caiff cyflwr y fainc ei asesu, ac os ystyrir ei bod yn dal i edrych yn dda ac yn addas at y diben, bydd yn parhau yn yr Ardd Fotaneg drwy benderfyniad y Curadur. Os ystyrir bod y fainc mewn cyflwr ansefydlog, ni chaiff ei defnyddio mwyach yn yr Ardd Fotaneg.

Os bydd manylion cyswllt ar gael ar gyfer y rhoddwr, gellir cysylltu ag ef a gofyn iddo a yw’n dymuno i’r fainc gael ei symud ac a all mainc yn ei lle fod yn bosibl ar gost y rhoddwr.  Mewn amgylchiadau anarferol, gall y bydd angen symud y meinciau dros dro neu’n barhaol yn unol â datblygiadau yn yr Ardd Fotaneg. Gall yr arysgrifau ar y placiau fod yn Gymraeg ac yn Saesneg.