Noddi Coeden

£600.00

The National Botanic Garden of Wales is a special place, where you can reconnect with nature and enjoy a tranquil respite from everyday life.
Sponsoring a tree gives you the opportunity to honour your loved one’s memory with a special place to visit, sit, remember and reflect.

In stock

Cod: 4

Disgrifiad

Mae Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn lle arbennig lle gallwch ymgysylltu â natur a mwynhau hoe dawel o fywyd pob dydd.

Mae noddi coeden yn gyfle ichi anrhydeddu’r cof am rywun annwyl ichi gyda lle arbennig ichi ymweld, eistedd, cofio a myfyrio.

Mae gan bawb eu hoff fan: o’r Rhodfa hardd ar hyd y ffrwd atgofus, yr Ardd Ddeu-fur  unigryw a hanesyddol i’r llwybrau niferus sy’n eich arwain i lannau llynnoedd a golygfeydd tawel.

Gyda rhodd o £600 gallwch noddi coeden am 10 mlynedd yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru. Mae pob coed yn cynnwys plac ar gyfer eich neges bersonol a thystysgrif atgoffa.

Am ragor o wybodaeth am noddi mainc neu goeden yn yr Ardd Fotaneg Genedlaethol, cysylltwch orders@gardenofwales.org.uk


Mae Telerau ac Amodau yn gymwys, a dylech eu darllen cyn penderfynu noddi.