Noddi Coeden

O rywogaethau brodorol Cymreig i’r binwydden Chile yn ein Coedfa, mae Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn gartref i gasgliad amrywiol o goes.

Wrth noddi coeden yn yr Ardd Fotaneg, bydd gennych le personol a diriaethol i chi gofio rhywun annwyl neu digwyddiad arbennig.

Am rodd o £600, gallwch noddi coeden am 10 mlynedd yng nghynllun plannu presennol yr Ardd Fotaneg mewn llu o ardaloedd gwahanol a hardd.

Am fwy o wybodaeth am noddi mainc neu goeden yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, cysylltwch â orders@gardenofwales.org.uk neu ewch i’n siop ar-lein. 

Mae Telerau ac Amodau yn gymwys, darllenwch nhw cyn penderfynu noddi os gwelwch yn dda.