Eirlysiau

Galanthus spp.

Mae gennym filltir o eirlysiau yn ymestyn o ran isaf y Rhodfa, ar hyd ein llwybrau yn ymyl y llynnoedd, ac i Goed y Gwanwyn.

 

 • Coed y Gwanwyn

  Mae tri uchafbwynt tymhorol na ddylech eu colli yma: blodau’r gwanwyn, llwyni hardd yn nes ymlaen ac yna amrywiaeth o ffyngau yn yr hydref

 • Llechwedd Llechi

  Taenwyd llechi o chwareli Cymru dros y gwelyau blodau gan greu gwrthgyferbyniad gwych rhwng lliwiau’r blodau a phorffor y llechi

 • Yr Ardd Glogfeini

  Terasau persawrus sy’n gartref i blanhigion Canoldirol wedi eu plannu rhwng y clogfeini a sgri

 • Y Rhodfa

  Wrth gerdded ar hyd y Rhodfa liwgar fe welwch sawl defnydd artistig a difyr iawn o ddŵr