Coed y Gwanwyn

Mae gan Goed y Gwanwyn dri phrif uchafbwynt tymhorol

Mae’r goedwig hon yn wynebu’r dwyrain, yn edrych dros yr Ardd Ddeu-fur ac yn y gwanwyn mae llawr y goedwig wedi’i orchuddio â briallu, eirlysiau, cennin pedr a chlychau’r gog.

Yn hwyr yn y gwanwyn tan yr haf, mae llwyni lliwgar addurniadol fel eilgorosyn, rhododendron a thrilliw ar ddeg yn blodeuo.

Mae’r hydref yn cynhyrchu amrywiaeth o ffyngau – sy’n amrywio o flwyddyn i flwyddyn, ond yn gyffredinol mae’n lle da ar gyfer twyllwyr piws, capiau llaeth, twndisiau llyffant ac amanitâu.

Cyflwynwyd Coed y Gwanwyn i’r Athro Philip Wareing (1914-1996) o Brifysgol Cymru, Aberystwyth, a oedd yn arbenigwr uchel iawn ei barch ym maes hormonau planhigion a ffisioleg coed. Mae rhan o’i gasgliad ef o eirlysiau wedi’u plannu yn y goedwig.