Tocynnau & Thalebau Rhodd

Gallwch brynu Talebau Mynediad ar gyfer ffrindiau neu deulu.

Mae’r tocynnau’n ddilys am chwe mis o’r dyddiad cyhoeddi.

Mae yna sawl opsiwn tocyn rhodd, ac mae’r prisiau i gyd yn cynnwys TAW.

  • Un Tocyn Oedolyn – £16.85
  • Un Tocyn Plentyn – £8.65
  • Un Tocyn Teulu – £49.50 (2 oedolyn a hyd at 4 o blant)

Gall tocynnau gael eu danfon yn syth at y derbynnydd neu at y prynwr ynghyd â gwybodaeth am yr Ardd yn barod at yr ymweliad. Gadewch 7 diwrnod gwaith i’r anrheg i gyrraedd os gwelwch yn dda.

Mae tocynnau anrheg hefyd ar gael i’w defnyddio yn ein siopau, caffis a bwyty.

Un peth i’w gofio – nid ydym yn gallu rhoi newid pan fyddwch yn gwario talebau yn ein siopau manwerthu ac arlwyo.

Os hoffech brynu talebau mynediad neu tocynnau anrheg, edrychwch ar ein siop ar-lein.