Talebau Mynediad

£5.50£33.00

Clirio

Disgrifiad

Rhowch yr anrheg o ddiwrnod allan arbennig yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.

Ydych chi’n chwilio am anrheg Nadolig neu ben-blwydd am ffrind neu berthynas sy’n anodd prynu ar eu cyfer?  Gall taleb mynediad rhagdaledig i fwynhau 568 erw o gefn gwlad hardd yr Ardd Fotaneg fod y dewis perffaith.

Gall talebau mynediad cael eu prynu ar gyfer oedolion, plant a theuluoedd o 2 oedolyn a hyd at 4 o blant.  Rhaid i’r talebau cael eu defnyddio o fewn 6 mis o’r dyddiad arwyddo a rhaid eu cyflwyno wrth ymweld.

Nodwch os gwelwch yn dda: Bydd gan bob taleb mynediad y dyddiad arwyddo o Ionawr 31ain 2021 (gall hyn newid yn ôl canllawiau COVID-19 Llywodraeth Cymru).  Nid yw’r talebau mynediad yn caniatáu mynediad i Ganolfan Adar Ysglyfaethus Prydain.

 

Rydym ond yn gallu danfon nwyddau o fewn y DU, gan gynnwys  Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw. Cludiant am ddim – gweler ein telerau ac amodau am fanylion.

Gwybodaeth ychwanegol

Dewis/Option

Mynediad i oedolyn, Mynediad i blentyn, Mynediad i deulu – 2 oedolyn a hyd at 4 o blant