Cwrs Cosmetigau Gegin

Mer 17 Ebr 2024 10yb - 2yh BOOK HERE

Oes gennych chi ddiddordeb mewn gwneud colur syml gartref? Os felly, beth am ymuno â’n gwenynwr Martin, ar gyfer un o’i gyrsiau cosmetig cegin.

Byddwch yn dysgu sut i wneud sebon effeithiol ond syml iawn gan ddefnyddio eitemau y gallwch eu canfod fel arfer yn eich cegin neu sydd ar gael yn o archfarchnadoedd. Byddwch hefyd yn cynhyrchu eich balm gwefusau eich hun a hufen croen i fynd adref, yn ogystal â sampl o’r sebon. Mae’r sesiwn hanner diwrnod hon yn eich cyflwyno i fyd rhyfeddol colur naturiol ac yn defnyddio deunyddiau, fel mêl a chwyr gwenyn, sy’n dod o’n gwenyn ein hunain.
Bydd hwn yn gwrs hanner diwrnod rhwng 10yb a 2yp a bydd yn cael ei gynnal yng Nghanolfan Wyddoniaeth yr Ardd Fotaneg.
Mae’r cwrs yn £50  (Aelodau £45) sy’n llosgi holl ddeunyddiau’r cwrs a mynediad i’r Ardd Fotaneg, mae croeso i chi archwilio ar ôl y sesiwn!
Mae ystod eang o ddyddiadau ar gael rhwng mis Mawrth a mis Medi.
Mae lleoedd yn gyfyngedig ac mae’n rhaid eu harchebu ymlaen llaw.

 

Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch, cysylltwch â: Martin.Davies@gardenofwales.org.uk

Upcoming Dates

 1. Mer 17 Ebr 2024
  10yb - 2yh
 2. Sul 28 Ebr 2024
  10yb - 2yh
 3. Mer 15 Mai 2024
  10yb - 2yh
 4. Sul 26 Mai 2024
  10yb - 2yh
 5. Mer 19 Meh 2024
  10yb - 2yh
 6. Sul 23 Meh 2024
  10yb - 2yh
 7. Mer 17 Gorff 2024
  10yb - 2yh
 8. Sul 28 Gorff 2024
  10yb - 2yh
 9. Mer 14 Awst 2024
  10yb - 2yh
 10. Sul 01 Medi 2024
  10yb - 2yh
 11. Mer 18 Medi 2024
  10yb - 2yh
 12. Sul 29 Medi 2024
  10yb - 2yh