Noddi Cwch Gwenyn

£40.00

Helpwch ni i gynnal ein heidiau drwy noddi un o’r cychod heddiw. Bydd eich cyfraniad yn cynnwys y newyddion diweddaraf (bob 3 mis) gan ein Gwenynwr, a fydd yn dweud popeth wrthych am ein gwaith yn cynnal ein cychod.

Rhodd wych i rywun sy’n hoffi gwenyn , a bydd eich rhodd y cynnwys eitem wedi’i gwneud o’n mêl ni ein hunain!

Disgrifiad

Mae yn ein Gardd Wenyn tua hanner miliwn o wenyn mêl ac mae’n haid o weithgarwch. Roedd astudiaeth a ryddhawyd yn 2019 yn amcangyfrif bod 1/3 o rywogaethau peillio gwyllt yn y DG wedi dirywio rhwng 1980 a 2013. Maen nhw dan fygythiad dros y byd oherwydd colli cynefinoedd, defnyddio mwy o blaladdwyr a chwynladdwyr a newid yn yr hinsawdd.

Helpwch ni i gynnal ein heidiau drwy noddi un o’r cychod heddiw. Bydd eich cyfraniad yn cynnwys y newyddion diweddaraf (bob 3 mis) gan ein Gwenynwr, a fydd yn dweud popeth wrthych am ein gwaith yn cynnal ein cychod.

Rhodd wych i rywun sy’n hoffi gwenyn , a bydd eich rhodd y cynnwys eitem wedi’i gwneud o’n mêl ni ein hunain!

I gynnwys: Cerdyn, Taflen Wybodaeth am Arddio Caredig i Beillwyr, tystysgrif, cynnyrch o’r cwch gwenyn (balm gwefus neu gannwyll?). Ar-lein ac ar werth yn y siop.

Mae’r nawdd yn para am flwyddyn.