Mabwysiadu Nyth Aderyn Rhesog

£20.00

Mae’r ffwng gwyllt hynod hwn i’w weld bob hydref ar dwmpathau o bren yng Nghoed Trawsgoed, ar hyd Llwybr Gwledig Cymru. Mae’r nyth aderyn rhesog yn edrych fel nyth aderyn gydag wyau bach ynddi.

Bydd eich cyfraniad yn ein galluogi i barhau ein gwaith i warchod y rhywogaeth hon, a bydd yn cynnwys tystysgrif mabwysiadu a dewis o gerdyn o ddetholiad botanegol yr ardd.

In stock

Disgrifiad

Mae’r ffwng gwyllt hynod hwn i’w weld bob hydref ar dwmpathau o bren yng Nghoed Trawsgoed, ar hyd Llwybr Gwledig Cymru. Mae’r nyth aderyn rhesog yn edrych fel nyth aderyn gydag wyau bach ynddi.

Yn yr ‘wyau’ hyn mewn gwirionedd mae yna sborau sy’n cael eu taflu allan o’r ‘nyth’ gan rym diferyn o law. Gall llysyddion sy’n bwya’r ‘wyau’, fel gwlithod, helpu lledu’r ffwng hwn sy’n pery i bren bydru.

Dewch i Goed Trawsgoed ac fe welwch hefyd gerflun o’r ffwng Nyth Aderyn Rhesog wedi ei greu gan Tina Ashdown a Laura Vettori.

Bydd eich cyfraniad yn ein galluogi i barhau ein gwaith i warchod y rhywogaeth hon, a bydd yn cynnwys tystysgrif mabwysiadu a dewis o gerdyn o ddetholiad botanegol yr ardd.

I gynnwys: Cerdyn, tystysgrif (ar-lein ac yn y siop)

Mae’r nawdd yn para am flwyddyn.