Tegeirian Llydanwyrdd

Platanthera chlorantha

Mae’r tegeirian llydanwyrdd  yn un o’r sêr sy’n ffynnu yn ein dolydd gwyllt

Rydyn ni’n rhoi amser iddo flodeuo, cael ei beillio gan wyfynnod a hadu cyn ein bod yn torri’r gwair.

Gallwch chi hefyd ddod o hyd i degeiriau brych y rhos, tegeiriau brych a thegeiriau-y-gors deheuol, yn bennaf ar ein tir pori.