Hyfforddi’r Genhedlaeth Nesaf o Wyddonwyr Planhigion

Ry’n ni’n darparu cyfleoedd i fyfyrwyr gwyddoniaeth i ddysgu a datblygu sgiliau newydd

Mae Adran Wyddoniaeth yr Ardd yn darparu cyfleoedd i fyfrwyr ddysgu a datblygu sgiliau, fel rhan o’n cenhadaeth i hyfforddi’r genhedlaeth nesaf o wyddonwyr planhigion.

Mae gennym ysgoloriaethau Doethuriaeth a Meistr sy’n gysylltiedig â phrifysgolion ar draws y DG.  Mae’r adran yn cynnig lleoliadau ymchwil blynyddol lle y gall is-raddedigion gymryd blwyddyn o leoliad fel rhan graidfd o’n tîm Gwyddonol.  Ry’n ni hefyd yn croesawu ac yn darparu cyfleoedd profiad gwaith ar gyfer myfyrwyr lefel A ac ôl-raddedigion.

Is-Raddedigion ar Leoliad

Leila Franzen Prifysgol Caerfaddon (2023-2024)

Remy Wood Prifysgol Caerfaddon (2022-2023)

Neryse Mably Prifysgol Aberystwyth (2022-2023)

Ellyn Baker Prifysgol Caerwysg (2021-2022).

Gabriel Tweedale Prifysgol Caerfaddon (2021-2022).

Thomas McBride Prifysgol Nottingham (2020-2021).

Katie Ritchie Prifysgol Efrog (2020-2021).

Lydia Cocks Prifysgol Reading (2018-2019)

Harry Allen Prifysgol Caerfaddon (2018-2019)

Louisa Smith Prifysgol Manceinion (2017-2018). Defnyddio codau bar DNA i ymchwilio cyfansoddiad coedwigoedd ac adfywiad yn Sabah, Borneo.

Lucy Bidgood Prifysgol Nottingham (2016-2017).

Alice Hope Prifysgol Manceinion (2016-2017). Defnyddio codau bar DNA i ymchwilio wahaniaethau cymunedol oedolyn-glasbren mewn coedwigoedd glaw trofannol.

Tim Foster Prifysgol Caerfaddon (2015-16). Sut gall barcodio DNA cael eu defnyddio i asesu’r wladwriaeth olynol o goedwig glaw trofannol mewn gwarchodfa bywyd gwyllt y Kinabatangan?

Zara Riches Prifysgol Manceinion (2015-16)

Tegan Gilmore Prifysgol Manceinion (2014-15)  All codau-bar DNA gael eu defnyddio i fapio patrymau chwilota’r wenynen fêl (Apis mellifera L.)?

Jake Moscrop Prifysgol Durham (2014-15)   Arferion chwilota Apis Mellifera L. wedi’u harchwilio drwy far-godio DNA.

Abi Lowe Prifysgol Southampton (2014-15)   Dadansoddiad meta o hoff flodau’r wenynen fêl orllewinol, Apis Mellifera L, yn Ewrop

Elizabeth Chapman Prifysgol Birmingham (2011-15)  A yw pennu mannau gwarchodol yn ystyried potensial esblygol glaswelltiroedd Cymru?

Alicia Thew Prifysgol Caerdydd (2013-14)   Dadansoddiad ecolegol a phylogenetig o gymuned ar leiniau botanegol Borneo

Ellie Brittain Prifysgol Caerfaddon (2012-13)  Creu llyfrgell gyfeiriol o godau-bar DNA planhigion gan ddefnyddio offer marcio ITS2

Aoife Sweeney Prifysgol Manceinion (2012-13)  Allwn ni ddefnyddio geneteg fel sail i strategaethau cadwraeth ar gyfer y planhigion Alpaidd Saxifraga cespisota a Saxifraga rosacea ssp. rosacea yng Nghymru?

Helena Davies  Prifysgol Manceinion (2011-12)  All y bylchwr ITS2 gynyddu pŵer gwahaniaethu’r côd-bar DNA planhigyn safonol, a hynny parthed rbcL & matK mewn blodyn tymherus?

Laura Jones Prifysgol Caerdydd   (2011-12)  Cymhariaeth o’r amrywiaeth geneteg rhwng deunydd byw ac hanesyddol  o’r planhigyn sydd dan wir fygythiad, sef Campanula patula, gan ddefnyddio Micro-loerennau a ddatblygwyd trwy ddilyniannau DNA’r genhedlaeth nesaf.

Adelaide Griffith Prifysgol Lerpwl (2011-12)   Y defnydd o Far-godau DNA: Mêl

Joseph Moughan Prifysgol Manceinion  (2011-12)   Bioleg ac ecoleg y planhigyn  lluosflwydd prin  Salvia pratensis (L.) a’r goblygiadau o safbwynt cadwraeth ohono yng Nghymru a Lloegr.

Charlie Long Prifysgol Durham  (2010-11)  Côd-Bar Cymru: creu cronfa ddata gyfeiriadol gyflawn ar gyfer holl blanhigion blodeueol a chonifferau’r wlad.

Sarah Trinder Prifysgol Efrog  (2010-11)  Creu a defnyddio ffylogenedd angiosberm cenedl o godau-bar DNA.

Chris Moore Prifysgol Caerdydd (2009-10)   Atebion cyflymach a rhatach i gwestiynau geneteg cadwraeth:  astudiaeth  achos gan ddefnyddio planhigyn brodorol dan wir fygythiad  Cotoneaster cambricus.

Danielle Satterthwaite (2008-09)   Bar-godio DNA Blodau Cymru.