Polisïau

Mae Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru wedi ymrwymo: i wneud gwaith ymchwil ar fio-amrywiaeth a’i ddiogelu; i gynaliadwyaeth; i ddysgu gydol oes, ac i fwynhad yr ymwelwyr.

Mae gennym amrywiaeth o bolisïau i’n helpu ni gyflawni’n cenhadaeth.