Disgyblion Camau Cynnydd 3 a 4

Sgroliwch trwy’r posteri hyn i weld pa gyrsiau yr ydym yn eu cynnig ar gyfer disgyblion camau cynnydd 3 a 4.

 Edrychwch trwy ein llyfryn Rhaglenni Addysg Gynradd i gael gwybod am y costau a sut i archebu, ac i gael rhagor o wybodaeth (i’w argraffu: cefn wrth gefn, troi ar yr ymyl fer).

Rydym hefyd yn sylweddoli bod gan lawer o’n hymwelwyr iau ofynion addysgol gwahanol, felly gellir addasu ein gweithgareddau ar eu cyfer.

Cysylltwch â’r Adran Addysg trwy anfon neges e-bost at education@gardenofwales.org.uk neu drwy ffonio 01558 667150 i drafod sut y gallwn addasu rhaglenni i weddu i anghenion eich grŵp.