Taith Peillwyr

Sul 19 Mai 2024 9:05yh - 9:05yh Am ddim gyda mynediad

Mae amrywiaeth o blanhigion gwahanol o amgylch yr Ardd Fotaneg fel blodau, llwyni a choed lle gallwn ddarganfod pa bryfed peillio sy’n ffynnu yn ein gerddi.

Dewch i gwrdd â’r arbenigwyr bywyd gwyllt o Tadorna Tours wrth y fynedfa’r Stablau wrth ymyl y ddraig.

Mae dwy daith gerdded: 11yb-1yp a 2yp-4yp. Mae’r teithiau cerdded am ddim ond mae mynediad arferol i’r Ardd yn berthnasol.