Taith Ddistaw

Iau 30 Mai 2024 3:13yh - 3:13yh Am ddim gyda mynediad

Dewch ar daith gerdded hyfryd drwy’r parcdir gan agor eich synhwyrau i’r synau a’r golygfeydd hardd o’ch cwmpas heb ddim sgwrs i dynnu eich sylw. Mae’r daith hon yn ddelfrydol i bobl sydd am wneud dim ond mwynhau natur a rhywun i’w harwain.

Mae’r daith yn dechrau am 2yp o Fynedfa Orllewinol  y Tŷ Gwydr Mawr.