Taith Bywyd Gwyllt yr Hydref

Mer 22 Mai 2024 5:58yb - 5:58yb Am ddim gyda mynediad

Dewch i ddarganfod y bywyd gwyllt gwych sydd ar gael yn yr Ardd Fotaneg yr hydref yma ar y daith gerdded bywyd gwyllt hon dan arweiniad arbenigol.

Bydd y llwybr yn mynd â chi o amgylch Llyn Mawr i chwilio am adar, ffyngau, pryfed, blodau, ac arwyddion mamaliaid.

Mae dwy daith gerdded: am 11yb ac am 2yp. Byddan nhw’n para tuag awr. Cwrdd yn y porth bwaog o’r Bloc Stablau, ger cerflun y ddraig.