Sgwrs Gardd – Coedfa

Sul 19 Mai 2024 8:54yh - 8:54yh Am ddim gyda mynediad

Ymunwch â ni am sgwrs gyda’r Pennaeth Ystadau, Tom. Bydd yn siarad am y prosiect mwyaf uchelgeisiol o fewn yr Ardd Fotaneg, y Goedfa.

Nid oes angen archebu lle, dim ond cyfarfod ger mynedfa’r Coedfa am 12yp.


Mae’r Goedfa hon yn dal yn ifanc ac yn dal i ddatblygu – plannwyd mwyafrif y coed ar ôl agor yr Ardd Fotaneg hon yn y flwyddyn 2000. O fewn man cysgodol o goed brodorol Cymreig cewch adrannau’n benodol ar ranbarthau rydym yn rhoi blaenoriaeth iddynt ar y dechrau – Tsieina, Gogledd America a De America.